radio CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) DS3 CABRIO 2018 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45001/w960_45001-0.png CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 6 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 4
Kontrola delovanja3
Varovalke za armaturno ploščo
4
Vzvratno ogledalo
Stropna luč
Active City Brake 
(Samodejno zaviranje v sili)
5
Enobarvni zaslon A
Enobar vni zaslon C
Avtoradio
Zaslon na doti

Page 33 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 31
Aktivacija
Ko je osvetlitev vključena:
F V t em primeru se zmanjša upor pedala ter 
poveča učinkovitost zaviranja,
F
 
k
 o je želena raven dosežena, spustite 
gumb.
Deaktivacija
Ko je osvetl

Page 34 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 32
Glavni meni
F Pritisnite gumb »MENU« (MENI) , da 
odprete glavni meni . Nato pritisnite gumba 
» 5 « ali » 6«, da se pomaknete po različnih 
menijih:
-
 
R
 adio- CD
-
 K

onfiguracija vozil

Page 35 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 33
Iz varnostnih razlogov mora voznik 
opraviti nastavitve večfunkcijskih zaslonov 
pri zaustavljenem vozilu.
Enobarvni zaslon C
Prikazi na zaslonu
Prikazuje naslednje podatke:
- č as,
-
 datum,
-

Page 36 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 34
Dnevnik opozoril
Vsebuje seznam trenutnih opozorilnih sporočil 
funkcij, ki se zaporedoma prikazujejo na 
večfunkcijskem zaslonu.
Stanje funkcij
Vsebuje seznam stanj vklopljenosti ali 
izklopljen

Page 37 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 35
Iz varnostnih razlogov mora biti vozilo 
zaustavljeno, preden voznik izvaja 
postopke, ki zahtevajo njegovo pozornost.
Nekatere funkcije lahko vidite le pri 
zaustavljenem vozilu. Ko speljete, se

Page 186 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 184
Za pomično streho sta na voljo dve varovalki.F 
S
 transko oblogo v  prtljažniku odpnite tako, 
da jo z
 leve strani potisnete navzdol.
F
 
S
 transko oblogo nagnite navzdol in jo 
odstranite

Page 191 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 189
Dostop do akumulatorja
Akumulator je pod pokrovom motornega prostora.
Za dostop:
F
 odprite pokrov, najprej s pomočjo notranje ročice, 
nato še z  zunanjo ročico,
F pritrdite oporni drog pok

Page 192 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 190
Polnjenje akumulatorja 
s
 
polnilnikom
Za zagotovitev optimalne življenjske dobe 
akumulatorja je treba vzdrževati zadosten nivo 
napolnjenosti.
Akumulator je treba napolniti v
 

naslednjih 
p

Page 193 of 248

CITROEN DS3 CABRIO 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 191
F izključite vse porabnike elektrike (avtoradio, brisalnike, luči...),
F
 
i
 zključite kontakt in počakajte štiri minute.
Po dostopu do akumulatorja morate odklopiti le 
pozitivni priključe
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 40 next >