TPMS MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian)

MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian) MODEL CX-5 2018 MAZDA MAZDA https://www.carmanualsonline.info/img/28/13783/w960_13783-0.png MAZDA MODEL CX-5 2018 Brukerhåndbok (in Norwegian)

Page 412 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018  Brukerhåndbok (in Norwegian) System for overvåking av dekktrykk*
Systemet for overvåking av dekktrykk (TPMS) overvåker trykket i hvert dekk.
Hvis dekktrykket er for lavt i ett eller flere dekk, vil systemet informere føreren

Page 413 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018  Brukerhåndbok (in Norwegian) FORSIKTIG
�¾Hvert dekk, inklusive reservehjulet (utstyrsavhengig), bør sjekkes hver måned mens det er
kaldt og har det dekktrykket som bilprodusenten anbefaler på bilskiltet eller
dekktrykkskiltet

Page 414 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018  Brukerhåndbok (in Norwegian) tAktivering av systemfeil
Dersom denne varsellampen blinker, kan
det tyde på en feil i systemet. Ta kontakt
med en autorisert Mazda-forhandler.
Aktivering av systemfeil kan skje i
følgende tilfeller

Page 711 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018  Brukerhåndbok (in Norwegian) Signal Advarsel
(Blinker)
Varsellampe for sy-
stem for overvåking
av dekktrykk
*
Dekktrykkvarsellampen blinker hvis systemet for overvåking av dekktrykk har en funk-
sjonsfeil. Få bilen undersøkt

Page 717 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018  Brukerhåndbok (in Norwegian) Signal Advarsel Tiltak
Varselindikator/varsel-
lampe for lavt spyle-
væskenivå
*
Denne varsellampen angir at det er lite spy-
levæske igjen.Fyll på spylevæske (side 6-27).
Varselindikator/varsel-

Page 718 of 803

MAZDA MODEL CX-5 2018  Brukerhåndbok (in Norwegian) Tiltak
Undersøk dekkene og reguler dekktrykket slik at det er som spesifisert (side 6-42).
FORSIKTIG
Når du skifter/reparerer dekkene og/eller felgene, bør du få arbeidet utført av et autorisert