OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2018.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26121/w960_26121-0.png OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Vozidlá s tlačidlom zapnutia
napájania
Manuálna prevodovka: stlačte pedál
spojky a brzdy.
Automatická prevodovka: použite brzdový pedál a voliacu páku posuňte
do polohy P alebo N

Page 172 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 170Jazdamotor nespustí. V dôsledku
kontrolného procesu motor začne
bežať s krátkym oneskorením.
Možné príčiny zlyhania štartovania
motora:
● Nepoužili ste pedál spojky (mechanická pr

Page 173 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171AutostopVozidlá s mechanickou prevodovkou
V závislosti od motora sú k dispozícii
dve verzie funkcie Autostop. Pozrite
si údaje o motore a určte identifikačný
kód motora vozidla 3 301

Page 174 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 172Jazda● Dvere na strane vodiča súzatvorené a bezpečnostný pás
vodiča je zapnutý.
● Akumulátor vozidla je dostatočne
nabitý a je v dobrom stave.
● Motor je zahriaty.
● Teplota chla

Page 175 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Vozidlá s automatickou prevodovkou
alebo automatizovanou mechanickou
prevodovkou:
Uvoľnením brzdového pedálu alebo
posunutím voliacej páky mimo polohy D do polohy N alebo P opäť
na

Page 176 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 174Jazdasa znížila vyvíjaná
prevádzková sila.
V prípade vozidiel s elektrickou
parkovacou brzdou potiahnite
spínač m najmenej na
jednu sekundu, kým sa
nerozsvieti kontrolka m a
neaktivuje

Page 177 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175V krajinách s extrémne nízkymi
teplotami môže byť potrebné vozidlo
parkovať bez zatiahnutej parkovacej
brzdy.
Ide o núdzové opatrenie, ktoré má
zabrániť zamrznutiu parkovacej
brz

Page 178 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 176JazdaAutomatický proces čistenia
Systém výfukového filtra odfiltruje
pevné častice sadzí z výfukových
plynov. Systém obsahuje
samočistiacu funkciu, ktorá sa spustí
automaticky počas

Page 179 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Výstraha
Iné triedy paliva, ako tie, ktoré sú
uvedené na stranách 3 230,
3 301 by mohli poškodiť
katalyzátor alebo elektronické
komponenty.
Nespálený benzín sa prehreje a
poško

Page 180 of 335

OPEL ASTRA K 2018.75 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaUpozornenia na nízku hladinu
V závislosti od vypočítaného dojazdu
s kvapalinou AdBlue sa v
informačnom centre vodiča budú
zobrazovať rôzne hlásenia. Hlásenia
a obmedzenia sú stano