OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) ASTRA K 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26123/w960_26123-0.png OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia1599Varovanie
V režime cirkulácie vzduchu je
obmedzená výmena čerstvého
vzduchu. Pri režime bez chladenia sa vlhkosť vzduchu zvyšuje, takže môže dôjsť k zahmleniu okien
zvn

Page 162 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160Klimatizácia
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením a naklopením lamiel.
Pre zatvorenie ventilačného otvoru
otočte kolieskom smerom k menšej
značke W.
9 Varovanie
Nepripájajte žiadne

Page 163 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia161Pravidelné uvedenie
klimatizácie do činnosti
Aby bol trvalo zachovaný optimálny
výkon, musí byť chladenie raz za
mesiac na niekoľko minút zapnuté,
bez ohľadu na počasie a

Page 164 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 162JazdaJazdaRady pre jazdu........................... 163
Kontrola nad vozidlom .............163
Riadenie .................................. 163
Startovanie a prevádzka ............163
Zábeh novéh

Page 165 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj

Page 166 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 164Jazda0:vypnuté zapaľovanie: Niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:režim napájania príslušens

Page 167 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165rozsvieti, naftový motor spustí
žeravenie. Kontrolky sa rozsvietia a
väčšina elektrických funkcií funguje.Štartovanie motora
Krátko stlačte tlačidlo
Engine Start/Stop počas:
●

Page 168 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 166JazdaOstatné predmety, napríklad iné
kľúče, transpondér, štítky, mince a
podobne, je potrebné zo stredovej
konzoly vybrať.
Stlačte spojkový pedál (manuálna prevodovka) alebo brzdový

Page 169 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167Vozidlá s tlačidlom zapnutia
napájania
Manuálna prevodovka: stlačte pedál
spojky a brzdy.
Automatická prevodovka: použite brzdový pedál a voliacu páku posuňte
do polohy P alebo N

Page 170 of 323

OPEL ASTRA K 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 168JazdaAutomatické ovládanie štartéraTáto funkcia riadi proces štartovania
motora. Vodič nemusí držať kľúč v
polohe 3 alebo držať
Engine Start/Stop stlačené. Ak sa
použije, systé