OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26136/w960_26136-0.png OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79Prístroje a ovládacieprvkyOvládacie prvky ........................... 80
Nastavenie volantu ....................80
Ovládacie prvky na volante .......80
Vyhrievaný v

Page 82 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvkyOvládacie prvky
Nastavenie volantu
Odistite páčku, nastavte volant,
potom páčku zaistite a dbajte, aby
bola úplne zaistená.
Volant nastavujte, iba keď vozidlo
st

Page 83 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81Označené plochy na úchop volantu
sa ohrejú rýchlejšie a na vyššiu
teplotu, ako ostatné časti.
Vyhrievanie funguje iba pri
naštartovanom motore a počas
zapnut

Page 84 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyPre nastavenie želaného intervalu
stierania otáčajte nastavovacím
kolieskom:krátky interval:otočte
nastavovacím
kolieskom nahordlhý interval:otočte
nastavovac

Page 85 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Ostrekovač čelného okna a
svetlometov
Zatiahnite za páčku. Kvapalina
ostrekovača sa rozstriekne na čelné
okno a stierač urobí niekoľko zotretí.
Ak sú zapnut

Page 86 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvkyAk klesne vonkajšia teplota na 3 °C,
v informačnom centre vodiča sa
objaví varovná správa.9 Varovanie
Povrch vozovky môže byť
namrznutý i v prípade, že je n

Page 87 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85
Poznámky
Ak je funkcia Automatické
nastavenie času aktivovaná, systém
automaticky nastaví dátum a čas.
Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie

Page 88 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkyĎalšia 12 V napájacia zásuvka je v
zadnej konzole. Sklopte kryt.
Neprekračujte maximálnu spotrebu
energie 120 wattov.
Ak je zapaľovanie vypnuté, zásuvky
sú nea

Page 89 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel V niektorých verziách sa pri zapnutí
zapaľovania otočia ukazovatele
prístrojov krátko d

Page 90 of 271

OPEL CASCADA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkysekúnd podržte tlačidlo resetovania
alebo stlačte SET/CLR na páčke
smeroviek.
Denné počítadlo kilometrov počíta do vzdialenosti 2000 km a potom sa
reštartuj