OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26146/w960_26146-0.png OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo1999Nebezpečenstvo
Systém zapaľovania a xenónové
svetlomety používajú extrémne
vysoké napätie. Nedotýkajte sa
ich.
Kapota motora
Otvorenie
Zatiahnite za uvoľňovac

Page 202 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 200Starostlivosť o vozidloKontrolu vykonávajte s vozidlom na
vodorovnom povrchu. Motor musí mať prevádzkovú teplotu a byť
vypnutý najmenej päť minút.
Vytiahnite mierku hladiny oleja,
dočis

Page 203 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo201Chladivo motora
Chladiaca kvapalina poskytuje
ochranu proti zamrznutiu približne do -28 °C. V chladných oblastiach s
veľmi nízkymi teplotami poskytuje chladiaca kvapali

Page 204 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 202Starostlivosť o vozidloVýstraha
Iba kvapalina ostrekovača sdostatočnou koncentráciou
nemrznúcej kvapaliny poskytuje
dostatočnú ochranu v prípade
nízkej teploty a po náhlom poklese teplot

Page 205 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo203Ochrana proti vybitiu akumulátora
3 129.
Odpojenie akumulátora
Ak je potrebné odpojiť akumulátor
vozidla (napríklad z dôvodu údržby),
nasledujúcim spôsobom je po

Page 206 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 204Starostlivosť o vozidlo● Ďalšie informácie nájdete vUžívateľskej príručke.
● V blízkosti akumulátora vozidla sa môžu vyskytovať výbušné
plyny.
Odvzdušnenie palivového systé

Page 207 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo205Halogénové svetlomety
Bihalogénový svetlomet (1) s jednou
žiarovkou pre diaľkové aj stretávacie
svetlá.
Obrysové svetlo/svetlo pre jazdu cez
deň (2) .
Stretávaci

Page 208 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 206Starostlivosť o vozidloObrysové svetlo/svetlo pre jazdu
cez deň (2)
1. Otočte objímkou žiarovky (2) proti
smeru hodinových ručičiek, aby
sa odpojila. Vytiahnite objímku
žiarovky z reflek

Page 209 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo207Osvetlenie rohu
1. Otáčajte vekom proti smeruhodinových ručičiek a vytiahnite
ho.
2. Otočte držiakom žiarovky proti smeru hodinových ručičiek avyberte ho. Vytiahn

Page 210 of 279

OPEL CASCADA 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidlo
2. Odpojte objímku žiarovky zkonektora stlačením príchytnej
západky.
3. Vyberte a vymeňte žiarovku v objímke žiarovky a nasaďte
konektor.
4. Vložte objímku so