OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26144/w960_26144-0.png OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky99
Stránka 1:● denné počítadlo kilometrov 1
● priemerná spotreba 1
● priemerná rýchlosť 1
Stránka 2: ● denné počítadlo kilometrov 2
● priemerná spot

Page 102 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 100Prístroje a ovládacie prvkysmeroviek alebo tak, že stlačíte
resetovací gombík samostatne pre
vybranú stránku 1 alebo 2.
Priemerná spotreba 1 alebo 2
Zobrazenie priemernej spotreby. Merani

Page 103 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky101uvádzaná aj hodnota aktuálnej
spotreby.
● Hlavné spotrebiče : V zostupnom
poradí sa zobrazuje zoznam najhospodárnejších
používateľov, ktorí sú
momentál

Page 104 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 102Prístroje a ovládacie prvky
Grafický informačný displej ukazuje:● čas 3 83
● vonkajšiu teplotu 3 82
● dátum 3 83
● nastavenia elektronicky riadenej klimatizácie 3 131
● infor

Page 105 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky103Otočte multifunkčný regulátor, aby
ste:
● vybrali nastavenie alebo hodnotu,
● zobrazili možnosť ponuky.
Stlačte multifunkčný regulátor, aby
ste:
● potvr

Page 106 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 104Prístroje a ovládacie prvkySprávy v informačnom centre
vodiča
Správy vozidla sú zobrazené formou
textu. Postupujte podľa pokynov v
správach.
Správy na farebnom
informačnom displeji
Niek

Page 107 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky105Napätie akumulátoraKeď sa zníži napätie akumulátora
vozidla, v informačnom centre vodiča
sa objaví výstražná správa.
1. Okamžite vypnite všetky elektric

Page 108 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 106Prístroje a ovládacie prvkyOtáčaním a stlačením
multifunkčného gombíka je možné vybrať nasledujúce nastavenia:
● Sport mode settings (Nastavenia
režimu Šport)
● Languages (Jazyk

Page 109 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky107Auto rear demist (Automatické
odrosenie zadného skla) :
Automaticky aktivuje vyhrievanie
zadného okna.
● Comfort settings (Nastavenia pre
komfort)
Chime volume (Hl

Page 110 of 275

OPEL CASCADA 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 108Prístroje a ovládacie prvkyAuto relock doors (Automatické
opakované uzamykanie dverí) :
Aktivuje alebo deaktivuje funkciu
automatického opätovného
zamykania, ak sa vozidlo
odomkne, ale neot