OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26147/w960_26147-0.png OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie119Ak sa aktivuje svetelný klaksón, keď
sú zapnuté diaľkové svetlá, asistent
diaľkových svetiel sa deaktivuje.
Ak sa aktivuje svetelný klaksón, keď
sú vypnuté diaľkové svetl

Page 122 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 120OsvetlenieVozidlá s Xenónovými
svetlometmi
1. Kľúč v spínači zapaľovania.
2. Zatiahnite za páčku ukazovateľa smeru a podržte ju (svetelný
klaksón).
3. Zapnite zapaľovanie.
4. Pribli

Page 123 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie121Vidiecké osvetlenie
Automaticky sa aktivuje pri
rýchlostiach medzi cca. 55 a
115 km/h. Lúč svetla a jas sa líšia na
pravej a ľavej strane.
Osvetlenie pri jazde po diaľnici
Automat

Page 124 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 122OsvetlenieAktivácia
Asistent diaľkových svetiel sa zapína
dvojitým stlačením páčky indikátora
pri rýchlosti vyššej ako 40 km/h.
Zelená kontrolka l svieti
nepretržito, ak je asistent

Page 125 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie123
Špeciálna funkcia topografického
posúdenia detekuje predchádzajúce
vozidlá na kopcoch alebo na svahoch tak, že rozoznáva pohyb zadných
svetiel vozidla. Systém upravuje
výšku

Page 126 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 124OsvetleniePorucha systému adaptívneho
osvetlenia
Ak systém zistí poruchu v systéme adaptívneho predného osvetlenia, nastaví lúč do predvolenej polohy,
aby zabránil oslneniu protiidúcich

Page 127 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie125Spínač svetiel je v polohe AUTO:
zapnutím predných svetiel do hmly sa
automaticky zapnú aj svetlomety.
Zadné hmlové svetlo
Ovláda sa tlačidlom r
.
Spínač svetiel je v polohe

Page 128 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 126OsvetlenieOsvetlenie interiéruOsvetlenie panelu prístrojov
Keď je rozsvietené vonkajšie
osvetlenie vozidla, môžete nastaviť
jas týchto svetiel:
● osvetlenie prístrojovej dosky● ambien

Page 129 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie127Svetlo na čítanie
Ovláda sa stlačením s a t na
vnútornom osvetlení vozidla.
Svetla slnečnej clony Rozsvieti sa, ak sa otvorí kryt.
Osvetlenie
Osvetlenie vstupu
Uvítacie osvetle

Page 130 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 128OsvetlenieOsvetlenie cesty
Svetlomety, zadné svetlá a osvetlenie EČ osvietia okolitý priestor počas
nastaviteľnej doby po opustení
vozidla.
Zapnutý
1. Vypnite zapaľovanie
2. Vyberte kľú