OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO D 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26162/w960_26162-0.png OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod21Ak sa otočný spínač ON/OFF
nastavuje počas režimu mute/pause,
funkcia mute/pause bude potlačená.
Ak sú núdzové/dopravné správy
vysielané, keď je zapnutá funkcia
mute/pause ,

Page 22 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22ÚvodNúdzové správy
Počas núdzových správ sa hlasitosť automaticky nastaví rovnako ako pri funkcii TA.
Táto funkcia sa aktivuje automaticky
a nie je možné ju deaktivovať.
Stlmenie / poz

Page 23 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod23Pre aktiváciu funkcie pomocou
tlačidiel na informačnom systéme
zvoľte:
● Stlačte tlačidlo MENU
● Stlačte tlačidlo R alebo S pre
výber možnosti Hlasitosť reči na
displeji

Page 24 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24RádioRádioPoužitie........................................ 24
Vyhľadávanie staníc ....................25
Automaticky uložené zoznamy ....26
Rádiový dátový systém (RDS) .....27Použitie

Page 25 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio25Ovládacie tlačidlá - Rádio s CD /
MP3 prehrávačom:
Najdôležitejšie ovládacie tlačidlárádia sú:
● m / ON/OFF : Zapnutie / vypnutie
napájania
● FM: Výber vlnového pásma FM

Page 26 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26RádioManuálne vyhľadávanie staníc
Rádio s CD prehrávačom:
Stlačte tlačidlo _ alebo 6 na
informačnom systéme:
● Stlačte krátko a opakovane : pre
spustenie manuálneho
vyhľadávania

Page 27 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio27tlačidlo 1...6, kým nezaznie zvukový
signál potvrdzujúci, že stanica bola
uložená do príslušného tlačidla.
Do jedného vlnového pásma je
možné uložiť celkom 6 staníc.
Ak chc

Page 28 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28RádioFunkcie RDS
V rámci RDS sú začlenené
nasledujúce informačné polia:
● AF: Alternatívne frekvencie
● TA: Dopravné správy
● TP: Dopravné programy
● REG : Regionálne programy

Page 29 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio29Pre aktiváciu funkcie TA v rádiu s CD /
MP3 prehrávačom použite
nasledujúce tlačidlá na informačnom systéme:
1. MENU : Stlačte
2. R / S : Stláčajte, kým sa na
displeji nezobraz

Page 30 of 69

OPEL COMBO D 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30RádioAk je režim REG aktivovaný, do
úvahy budú brané len frekvencie
aktuálne prijímanej stanice RDS s
rovnakým regionálnym programom.
Ak je režim REG deaktivovaný, do
úvahy budú bran