OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO D 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26163/w960_26163-0.png OPEL COMBO D 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo149dostatočnú ochranu v prípade
nízkej teploty a náhleho poklesu
teploty.
Ak použijete kvapalinu do
ostrekovačov, ktorá obsahuje
izopropanol, môžu sa poškodiť
vonka

Page 152 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 150Starostlivosť o vozidlovybiť akumulátor vozidla.
Nepoužívajte elektrospotrebiče, ktoré nepotrebujete.
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať v
príslušnej recyklačnej

Page 153 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo151Význam symbolov:● Žiadne iskry, otvorený plameň ani fajčenie.
● Vždy si zakryte oči. Výbušné plyny môžu spôsobiť oslepenie
alebo zranenie.
● Uchovávajte

Page 154 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 152Starostlivosť o vozidloLišta stierača na zadných
výklopných dverách
Zdvihnite rameno stierača, stlačte
príchytku a odpojte lištu stierača.
Nasaďte lištu stierača do ramena
stierača

Page 155 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo153
4.Vložte novú žiarovku do reflektora
tak, aby bol pozičný jazýček na
žiarovke zarovnaný so zárezom
na reflektore.
5. Pripojte konektor k žiarovke.
6. Namontujte

Page 156 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 154Starostlivosť o vozidlo
2. Vyberte držiak žiarovkyobrysového svetla z reflektora jej
otočením proti smeru hodinových
ručičiek.
3. Vyberte žiarovku z objímky a vymeňte žiarovku.
4. Zasu

Page 157 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo155
4. Odskrutkujte štyri pridržiavacieskrutky pomocou skrutkovača.
Otočte držiak žiarovky cúvacieho
svetla proti smeru hodinových
ručičiek a vymeňte žiarovku.
5. O

Page 158 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 156Starostlivosť o vozidloOsvetlenie evidenčnéhočísla
Dvere batožinového priestoru
1. Zasuňte skrutkovač ako ukazujú šípky, zatlačte do boku a uvoľnite
teleso žiarovky.
2. Otáčaním d

Page 159 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo157Osvetlenie interiéru
Predné a zadné vnútorné
osvetlenie
1. Plochým skrutkovačom odmontujte presvetľovací kryt.
2. Otvorte zadný kryt.
3. Vymeňte žiarovku.
4. Zat

Page 160 of 211

OPEL COMBO D 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 158Starostlivosť o vozidlo2.Vypáčte zostavu svetla v bodoch,
ktoré je vidieť na obrázku.
3. Vymeňte žiarovku a uistite sa, že správne zapadla.
4. Namontujte späť zostavu svetla.
Osvetlenie