OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26183/w960_26183-0.png OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29
Imobilizér sa aktivuje automaticky po
vytiahnutí kľúča zo spínača
zapaľovania.
Ak pri zapnutí zapaľovania kontrolka
d bliká, došlo k poruche v systéme;
motor nem

Page 32 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, okná
Parkovacia pozícia
Vonkajšie spätné zrkadlá sa dajú
sklopiť jemným zatlačením na ich
vonkajší okraj, napr. v stiesnených
parkovacích podmienkach.
Vyhrievané sp

Page 33 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Automatická funkcia proti
oslňovaniu
Automaticky sa zníži oslnenie od
vozidiel idúcich za vami v noci.
Okná
Čelné skloNálepky na čelnom skle
Do oblasti vnútorného z

Page 34 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, okná
Otvorenie
Krátke stlačenie: okno sa otvára
postupne.
Dlhé stlačenie: okno sa otvorí
automaticky až do koncovej polohy.
Ak chcete zastaviť pohyb, použite
spínač znov

Page 35 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33Vyhrievané čelné sklo
Ovláda sa tlačidlom Ü.
Vyhrievanie čelného skla pracuje
spolu s vyhrievaným zadným oknom pri naštartovanom motore.
Vypne sa automaticky po uply

Page 36 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, okná
Dvíhanie
Podržte spínač ü stlačený, pokým sa
strešné okno v zadnej časti
nezdvihne.
Otvorenie
Zo zdvihnutej pozície stlačte a
uvoľnite spínač ü: strešné o

Page 37 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky35Sedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 35
Predné sedadlá ........................... 36
Bezpečnostné pásy .....................39
Syst

Page 38 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 36Sedadlá, zádržné prvky
Zadné opierky hlavy, nastavenie
výšky
Potiahnite opierku hlavy smerom
nahor a nechajte ju zacvaknúť. Pre
zasunutie opierky hlavy nadol stlačte západku a opierku hla

Page 39 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky37
mierne pokrčené. Posuňte sedadlo
predného spolucestujúceho čo
najďalej dozadu.
■ Seďte tak, aby vaše plecia boli čo možno najbližšie k operadlu.
Nastavte sk

Page 40 of 257

OPEL CORSA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 38Sedadlá, zádržné prvky
Operadlá
Otáčajte ručným kolesom, aby ste
nastavili sklon. Počas nastavovania
operadla sa oň neopierajte.
Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor=zvýšenie