OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26184/w960_26184-0.png OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo219
Zvoľte■ Mierne pre ekologický tlak až do
troch ľudí.
■ Eko pre ekologický tlak až do
troch ľudí.
■ Max pre plné zaťaženie.
Proces zosúladenia snímač

Page 222 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 220Starostlivosť o vozidlo
Displej vyššej úrovne:
6. Stlačením SET/CLR spustite
proces zosúladenia snímačov.
Mala by sa zobraziť správa
požadujúca potvrdenie procesu.
7. Opätovným stla

Page 223 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo221Hĺbka vzorky pneumatikyPravidelne kontrolujte hĺbku vzorky.
Z bezpečnostných dôvodov musíte
pneumatiky vymeniť, keď je dezén
hlboký len asi 2-3 mm (zimné
pneumati

Page 224 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 222Starostlivosť o vozidlo9Varovanie
Používanie nevhodných
pneumatík alebo krytov kolies
môže viesť k náhlemu poklesu
tlaku a následne k nehode.
Oceľové disky kolies: Pri použití
zaisťo

Page 225 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo223
Súprava na opravu pneumatiky je
uložená pod krytom v batožinovom
priestore.
V závislosti od vybavenia je súprava
na opravu pneumatiky uložená v
priestore v pravej b

Page 226 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 224Starostlivosť o vozidlo
9. Zapojte prípojku kompresora doelektrickej zásuvky alebo do
objímky zapaľovača cigariet.
Aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora, odporúčame
nechávať bežať moto

Page 227 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo225
17. Okamžite sa rozbehnite, aby satesniaca hmota rovnomerne
rozmiestila v pneumatike. Po
prejdení približne 10 km (ale nie dlhšie než 10 minút) sa zastavte a
skontrol

Page 228 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 226Starostlivosť o vozidlo
2. Odpojte hadicu od držiaka azaskrutkujte ju na prípojku
nádobky s tesniacou hmotou.
3. Umiestnite nádobku s tesniacou hmotou na držiak. Uistite sa, že
nádobka nesp

Page 229 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo227
dosiahnutý predpísaný tlak,
vypnite kompresor opätovným
stlačením spínača zap./vyp.
Ak nie je predpísaný tlak v
pneumatike dosiahnutý počas
10 minút, odpojte

Page 230 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 228Starostlivosť o vozidlo
Nachádzajú sa na spodnej strane
kompresora. Ak ich chcete vybrať, nasaďte vzduchovú hadicu
kompresora a vyberte adaptér.
Výmena kolesa
Vykonajte nasledujúce prípra