OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26184/w960_26184-0.png OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo239
Pri lakovaní a pri používaní sušiacej
kabíny pri teplotách vyšších ako
60 °C musíte nádrž na skvapalnený
plyn odstrániť.
Na systéme skvapalneného plynu
n

Page 242 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 240Servis a údržbaServis a údržbaVšeobecné informácie...............240
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti ..................................... 241Všeobecné informácie
Servisné i

Page 243 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba241
PotvrdeniaPotvrdenia o vykonaní servisu sa
zaznamenáva do servisnej a záručnej
knižky. Vyplní sa dátum a počet
odjazdených kilometrov spolu s
razítkom a podpisom servisn

Page 244 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 242Servis a údržba
prevádzkových podmienok môžu
spôsobiť dlhodobé poškodenie
motora.
Zvoľte si vhodný motorový olej na
základe jeho kvality a na základe
minimálne teploty okolia 3 245

Page 245 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje243Technické údajeIdetifikácia vozidla ...................... 243
Údaje o vozidle .......................... 245Idetifikácia vozidla
Identifikačné číslo vozidla
Identifikačn

Page 246 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 244Technické údajeIdentifikačný štítok
Identifikačný štítok vozidla je
upevnený v ráme ľavých alebo
pravých predných dverí.
Informácie na identifikačnom štítku:
1=Výrobca2=Čísl

Page 247 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje245Údaje o vozidleOdporúčané kvapaliny a maziváEurópsky servisný plán Požadovaná kvalita motorového olejaVšetky európske krajiny s európskym servisným intervalom 3 240

Page 248 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 246Technické údaje
Medzinárodný servisný plánPožadovaná kvalita motorového olejaVšetky krajiny s medzinárodným servisným intervalom 3 240Kvalita motorového olejaZážihové motory
(vrá

Page 249 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) Technické údaje247
Všetky krajiny s medzinárodným servisným intervalom 3 240Kvalita motorového olejaZážihové motory
(vrátane CNG, LPG, E85)Vznetové motoryACEA A3/B3✔–ACEA A3/B4✔✔AC

Page 250 of 269

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) 248Technické údajeÚdaje o motoreObchodné označenie1.01.01.21.41.41.4Kód motoraB10XFLB10XFTB12XELB14XEJB14XELB14NEJPočet valcov334444Zdvihový objem [cm3
]9999991229139813981364Výkon motora [kW