OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26201/w960_26201-0.png OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 81 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky79Nabíjací port USB
Jeden alebo dva porty USB sa
nachádzajú v stredovej konzole. Oba
porty USB sú pripravené na nabíjanie
zariadení.
Ak sú k dispozícii dva porty

Page 82 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 80Prístroje a ovládacie prvkyMobilné telefóny kompatibilné s PMA
alebo Qi možno nabíjať indukčne.
Na nabíjanie mobilného telefónu
môže byť potrebný zadný kryt s
integrovanou cievkou (

Page 83 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky81Výstražné kontrolky,
meriace prístroje a
ukazatele
Prístrojový panel V závislosti od verzie sú k dispozícii
dva typy prístrojových panelov:

Page 84 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 82Prístroje a ovládacie prvkyZákladný prístrojový panel Baselevel

Page 85 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky83Prístrojový panel strednej úrovne

Page 86 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 84Prístroje a ovládacie prvkyPrehľadOŽiarovka ukazovateľa
smeru 3 88XPripomenutie bezpeč‐
nostného pásu 3 88vAirbag a predpínače
bezpečnostných pásov
3 89VDeaktivácia airbagov
3 89

Page 87 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky85ßObmedzovač rýchlosti
3 94LAsistent dopravných
značiek 3 94hOtvorené dvere 3 94
Rýchlomer
Ukazuje rýchlosť vozidla.
Počítadlo kilometrov
Celková zaznamena

Page 88 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 86Prístroje a ovládacie prvkyOtáčkomer
Zobrazí rýchlosť motora.
Udržujte otáčky motora pri každom
prevodovom stupni čo najnižšie.
Výstraha
Ak je ukazovateľ v červenej
výstražnej zó

Page 89 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky87Výstraha
Ak je teplota chladiacej kvapaliny
je príliš vysoká; zastavte vozidlo a vypnite motor. Hrozí poškodenie
motora. Skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny.

Page 90 of 255

OPEL CROSSLAND X 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 88Prístroje a ovládacie prvkyKontrolkyTu uvedené kontrolky nemusia byť vo
všetkých vozidlách. Tento popis platí
pre všetky verzie prístrojových
dosiek. V závislosti od výbavy sa
môže me