OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26205/w960_26205-0.png OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Elektrické detské zámkové
poistky
Diaľkovo ovládaný systém slúžiaci na
zabránenie otvoreniu zadných dverí
pomocou interiérových ovládacích
prvkov a používani

Page 32 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáZavretie
Použite vnútornú kľuku.
Nestláčajte dotykový spínač počas
zatvárania, pretože by sa tým mohli
odomknúť zadné výklopné dvere.
Centrálne zamykanie 3

Page 33 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Zabezpečenie vozidla
Zamykací systém proti odcudzeniu9 Varovanie
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere nie je možné zvnútra odomknúť

Page 34 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, okná
● Rádiový diaľkový ovládač aleboelektronický kľúč: priamo
dvojitým stlačením e počas 5 s.
● Systém s elektronickým kľúčom s
aktivovanou funkciou pasív

Page 35 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33
Systém s elektronickým kľúčom:
Odomknutím vozidla stlačením
značky na jednej z kľučiek predných dverí sa deaktivuje poplašný systém
proti odcudzeniu.
Elektroni

Page 36 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, oknáVonkajšie zrkadlá
Vydutý tvar
Tvar zrkadla spôsobuje, že sa objekty javia ako menšie, čo ovplyvní
schopnosť odhadovať vzdialenosti.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol

Page 37 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35Vyhrievané spätné zrkadlá
Ovláda sa tlačidlom 0045.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a po uplynutí krátkej doby sa
automaticky vypne.
Vyhrievané zadné okno 3 38.

Page 38 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, oknáOkná
Čelné sklo Nálepky na čelnom skleDo oblasti vnútorného zrkadla na
čelnom skle nelepte nálepky, ako sú
napríklad diaľničné známky alebo
podobné nálepky. V

Page 39 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37Bezpečnostná funkcia
Keď okno počas automatického
zatvárania narazí na prekážku nad
polovicou výšky, jeho pohyb sa ihneď
zastaví a okno sa opäť otvorí.
Vyradeni

Page 40 of 269

OPEL CROSSLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, oknáVyhrievanie zadného okna
Ovláda sa stlačením 0045 spolu s
vyhrievanými vonkajšími zrkadlami.
Vyhrievanie funguje za chodu motora a po uplynutí krátkej doby sa
automat