OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26203/w960_26203-0.png OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Výjazd z paralelného
parkovacieho miesta
Aktivácia
7-palcový farebný informačný displej: pri výjazde z paralelného
parkovacieho miesta aktivujte systém
výberom položky Parkovací

Page 172 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 170Jazdachcete systém deaktivovať úplne,
stlačte tlačidlo r Vyp. na stredovej
konzole.
Systém sa deaktivuje automaticky v
nasledujúcich situáciách:
● po vypnutí zapaľovania
● pri vypn

Page 173 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Parkovacie asistenčné systémy
nerozpoznávajú objekty mimo ich
dosahu.
Poznámky
Je možné, že snímač zaznamená
neexistujúci objekt z dôvodu ozveny
externého zdroja hluku alebo z
m

Page 174 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaNa prístrojovom paneli bude ako
potvrdenie funkcie nepretržite svietiť
zelená kontrolka B.
Funkcia
Keď systém rozpozná vozidlo v zóne
mŕtveho uhla pri jazde dopredu, v
príslušnom v

Page 175 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173PoruchaV prípade poruchy bude krátko blikať
na prístrojovom paneli kontrolka B a
bude ju sprevádzať F a
hlásenie na displeji. Nechajte systém skontrolovať u predajcu alebo v
kvalifi

Page 176 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaNa obrazovke sa zobrazí priestor za
vozidlom. Vertikálne čiary
predstavujú šírku vozidla s
vyklopenými zrkadlami. Smerovanie
čiar sa mení spolu s polohou volantu.
Prvá horizontálna

Page 177 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175VypnutieSystém panoramatického výhľadu sa
deaktivuje v nasledujúcich prípadoch:
● jazdou rýchlosťou nad 10 km/h
● sedem sekúnd po vyradení spiatočky
● stlačením ikony q v

Page 178 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazda9Varovanie
Spätná kamera nenahrádza
pohľad vodiča. Predmety, ktoré sú
mimo zorného poľa kamery, a
snímače parkovacieho asistenta,
napr. pod nárazníkom alebo pod
vozidlom, sa nezob

Page 179 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177Deaktivácia vodiacich čiar
Vodiace čiary možno deaktivovať na
informačnom displeji. Vyberte
položky Nastavenia , I Vozidlo , I
Detekcia kolízie , I Vodiace čiary
spätnej kamery , I

Page 180 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaSystém funguje iba pri rýchlostiach
nad 60 km/h a keď sú pruhy
vyznačené.
Keď systém zistí mimovoľnú zmenu
jazdného pruhu, kontrolka ) bude
blikať nažlto. Súčasne zaznie aj
zv