OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26203/w960_26203-0.png OPEL CROSSLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1799Varovanie
Systém nemôže nahradiť potrebu
opatrnej jazdy zo strany šoféra.
Odporúča sa spraviť si prestávku
hneď, keď pocítite únavu alebo
minimálne každé dve hodiny.
Nesadajt

Page 182 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazda●Vozidlá jazdiace blízko pred vami
● Kľukaté alebo úzke cestyPalivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnatý benzín,
ktorý spĺňa európsky štandard
EN 228 aleb

Page 183 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Prísady do motorových palív
mimo Európy
Palivo by malo obsahovať
detergentné prísady, ktoré bránia peneniu nánosov z motora a
palivového systému. Čisté
vstrekovače paliva a saci

Page 184 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 182JazdaŠtartovanie a motor nemusí fungovaťsprávne. Pri teplotách pod 0 °C
doplňte zimnú motorovú naftu.
Pri extrémne nízkych teplotách pod
-20 °C možno použiť naftové palivo
pre veľ

Page 185 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183
Dvierka hrdla palivovej nádrže je
možné otvoriť len keď je vozidlo
odomknuté. Uvoľnite dvierka
palivovej nádrže zatlačením na
dvierka.
Tankovanie benzínu a nafty
Uzáver otvorít

Page 186 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaŤažné zariadenie
Všeobecné informácie Ťažné zariadenie inštalované vo
výrobe je vyklopené pod zadným
nárazníkom.
Odporúčame vám, aby ste zverili
dodatočnú montáž ťažn

Page 187 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185je vzduch redší, a je teda znížená
schopnosť stúpania, preto sa znižuje
aj povolená hmotnosť súpravy o 10 %
na každých 1 000 metrov nadmorskej výšky. Celková hmotnosť súpravy

Page 188 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 186JazdaSpustite pripájaciu zástrčku nadol. Z
otvoru pre ťažné zariadenie zložte
tesniaci kryt.
Kontrola napnutia tyče s guľovou hlavou
● Červená značka na otočnom regulátore musí uka

Page 189 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187Oko pre poistné lano
Pripevnite pojistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s guľovou
hlavou správne inštalovaná
● Zelená značka na otočnom regulátore musí ukazovať na
zelenú

Page 190 of 263

OPEL CROSSLAND X 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 188Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............189
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 189
Skladovanie vozidla ......