OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26207/w960_26207-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159
Keď sa nájde voľné parkovacie
miesto, na farebnom informačnom
displeji sa zobrazí vizuálna odozva a zaznie prvý zvukový signál.
Pohybujte sa pomaly vpred. Keď
zaznie druhý zvukov

Page 162 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 160Jazda
Keď sa nájde voľné parkovacie
miesto, na farebnom informačnom
displeji sa zobrazí vizuálna odozva a zaznie zvukový signál. Zastavte
vozidlo, zaraďte spiatočku, pustite
volant a za

Page 163 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161
Pohybujte sa dopredu a dozadu a
sledujte výstrahy parkovacieho
asistenta, až kým nebude indikovaný
koniec manévru. Manéver sa
dokončí, keď sa predné kolesá
vozidla dostanú mimo pa

Page 164 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 162JazdaDeaktivácia vodičom alebo
systémom počas manévrovania bude
indikovaná na displeji. Okrem toho
zaznie akustický signál.
Systém sa automaticky vypne, keď sa k ťažnému zariadeniu pri

Page 165 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1638" farebný informačný displej: stlačte
Í . Vyberte položku Funkcie riadenia
na informačnom displeji a potom
vyberte položku Monitorovanie
mŕtveho uhla . Aktivujte funkciu.
Na pr

Page 166 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 164JazdaKvôli nepriaznivým poveternostným
podmienkam, napríklad kvôli
hustému dažďu, sa môže vyskytnúť
chybná detekcia.
Porucha V prípade poruchy bude krátko blikať
na prístrojovom pa

Page 167 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165Pohľad dozadu
Na obrazovke sa zobrazí priestor za
vozidlom. Vertikálne čiary
predstavujú šírku vozidla s
vyklopenými zrkadlami. Smerovanie
čiar sa mení spolu s uhlom natočenia volan

Page 168 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 166JazdaVypnutieSystém panoramatického výhľadu sa
deaktivuje v nasledujúcich prípadoch:
● jazdou rýchlosťou nad 10 km/h
● 7 sekúnd po vyradení spiatočky
● stlačením ikony q v ľavo

Page 169 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1679Varovanie
Spätná kamera nenahrádza
pohľad vodiča. Predmety, ktoré sú
mimo zorného poľa kamery, a
snímače parkovacieho asistenta,
napr. pod nárazníkom alebo pod
vozidlom, sa nezob

Page 170 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 168JazdaPrispôsobenie vozidla 3 99.
Vypnutie Kamera sa vypne po prekročení
určitej rýchlosti jazdy vpred alebo ak
nezaradíte spiatočku po dobu
približne 10 sekúnd.
Obmedzenia systému
Spätn