OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26207/w960_26207-0.png OPEL CROSSLAND X 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi239Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
The NetherlandsPrevádzková
frekvencia (MHz)Maximálny
výstup (dBm)2402 - 248042412 - 246218880 - 915331710 - 1785241850 - 1910241920 -

Page 242 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 240Informácie o zákazníkoviZdvihák

Page 243 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi241Preklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Zdvihák
Typ/číslo diel

Page 244 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 242Informácie o zákazníkoviCopyright (c) 1996 - 2010, Daniel
Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and
distribute this software for any
purpose with or w

Page 245 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi243permitted without inclusion of this
license, as long as the normal
SFX banner has not been
removed from the binary or
disabled.
3. Altered versions--including, but not li

Page 246 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 244Informácie o zákazníkoviNa účely týchto autorských práv a
licencie pracovnú skupinu „Info-ZIP“ definujú nasledujúci jednotlivci:
Mark Adler, John Bush, Karl Davis,
Harald Denker, Jea

Page 247 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi245adries URL pracovnej skupiny
Info-ZIP, ktoré je nesprávne
interpretovateľné.
4. Pracovná skupina Info-ZIP si ponecháva právo na používanie
názvov „Info-ZIP“

Page 248 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 246Informácie o zákazníkoviEnGIS Technologies, Inc.
BringGo ®
 je registrovaná ochranná
známka spoločnosti EnGIS
Technologies, Inc.Google Inc.
Android™ a Google Play™ Store sú ochranné z

Page 249 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi247V závislosti od úrovní technického
vybavenia sa ukladajú nasledujúce
údaje:
● prevádzkové stavy systémových komponentov (napr. hladiny
naplnenia, tlak v pneu

Page 250 of 257

OPEL CROSSLAND X 2019.75  Používateľská príručka (in Slovak) 248Informácie o zákazníkoviV závislosti od dotknutej úrovne
vybavenia tieto zahŕňajú
● multimediálne údaje, ako napríklad hudba, videá alebo
fotografie na prehrávanie v
integrovanom mul