OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26206/w960_26206-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 91 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky89Ak je potrebný servis v rámci
nasledujúcich 3 000 km, na niekoľko
sekúnd sa zobrazí ostávajúca
vzdialenosť alebo čas. Súčasne bude
ako pripomenutie nepretrž

Page 92 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 90Prístroje a ovládacie prvkyFarby kontroliek znamenajú:červená:nebezpečenstvo, dôležité
upozorneniežltá:výstraha, informácie,
poruchazelená:potvrdenie aktiváciemodrá:potvrdenie aktiv

Page 93 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky91prípade nehody sa nemusia spustiť
systémy airbagov a predpínačov
pásov.
Aktivovanie predpínačov
bezpečnostných pásov alebo
airbagov je indikované trvalým
sv

Page 94 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 92Prístroje a ovládacie prvkyBliká, keď beží motorSystém správy motora má poruchu,
ktorá môže viesť k poškodeniu
katalyzátora. Uvoľnite pedál
akcelerácie, kým sa blikanie
nezastaví

Page 95 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky93poruche v systéme ABS. Brzdový
systém vozidla je naďalej funkčný, ale
bez možnosti regulácie systémom
ABS.
Systém ABS 3 151.
Radenie rýchlostí
Keď sa odpor

Page 96 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 94Prístroje a ovládacie prvkyŽeravenie
! svieti žlto.
Žeravenie naftového motora je
aktivované. Aktivuje sa len pri nízkej
vonkajšej teplote. Keď indikátor
zhasne, naštartujte motor.
Šta

Page 97 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky959Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúť oveľa väčšiu silu.
Posilňovač bŕzd bude fungovať aj
pri aktivovanej funkcii Autost

Page 98 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 96Prístroje a ovládacie prvkyTempomat 3 154.
Upozornenie na bočný mŕtvy uhol
B svieti zeleno.
Systém je aktívny 3 172.
Aktívne núdzové brzdenie m svieti alebo bliká žlto.
Svieti Systém

Page 99 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky97Výber ponúk a funkciíPonuky a funkcie sa môžu vyberať
tlačidlami na ľavej páčke na stĺpiku
volantu.
Otáčaním nastavovacieho kolieska
vyberte stránku v pon

Page 100 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 98Prístroje a ovládacie prvkyOtáčajte nastavovacím kolieskom pre
výber stránky:
Čiastkové počítadlo kilometrov
Zaznamenaná vzdialenosť od
vynulovania.
Podržaním L na dve sekundy
denné