OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CROSSLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26206/w960_26206-0.png OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149●Špeciálne programy automaticky
prispôsobia body preraďovania
počas jazdy po svahu nahor
alebo nadol.
● Na zasneženej alebo zľadovatenej vozovke alebo nainých šmykľavých povrcho

Page 152 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 150JazdaMechanická
prevodovka
Ak chcete zaradiť spiatočku na 5-
rýchlostnej prevodovke, stlačte pedál
spojky a posuňte voliacu páku
doprava a dozadu.
Ak chcete zaradiť spiatočku na 6-
rýchl

Page 153 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151Brzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k výpadku funkcie jedného
z týchto okruhov, je možné vozidlo
brzdiť pomocou druhého brzdového
okru

Page 154 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaManuálna parkovacia brzda9Varovanie
Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlačidla a na klesajúcom alebo
stúpajúcom svahu zabrzdite čo
možno najpevnejši

Page 155 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153Keď sa poháňané kolesá začnú
pretáčať, výstupný výkon motora sa
zníži a koleso, ktoré sa najviac
pretáča, sa zabrzdí samostatne. Tým
sa výrazne zlepší jazdná stabilita

Page 156 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 154JazdaSystémy asistenta
vodiča9 Varovanie
Systémy asistenta vodiča sa
vyvinuli ako podpora vodiča a nie ako náhrada pozornosti vodiča.
Vodičovi ostáva úplná kontrola
nad vozidlom a prijí

Page 157 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Aktivovanie funkcie
Nastavenie rýchlosti vodičom
Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
krátko posuňte ručné koliesko do
polohy SET/-. Aktuálna rýchlosť sa
uloží a bude sa udržia

Page 158 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 156JazdaDeaktivovanie funkcieStlačte Ñ: tempomat je v režime
pozastavenia a zobrazí sa hlásenie.
Vozidlo bude jazdiť bez tempomatu.
Tempomat je deaktivovaný, no nie je
vypnutý. Naposledy ulo

Page 159 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157
Aktivovanie funkcie
Nastavenie rýchlosti vodičom
Zrýchlite na požadovanú rýchlosť a
krátko posuňte ručné koliesko do
polohy SET/-. Aktuálna rýchlosť sa
uloží ako maximálna r

Page 160 of 271

OPEL CROSSLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazdarýchlostným obmedzením a značky s
ukončením rýchlostného
obmedzenia.
Keď je obmedzovač rýchlosti aktívny,
v informačnom centre vodiča sa
zobrazuje rozpoznané rýchlostné
obmedz