OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38806/w960_38806-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 11 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning11Automatisk frakobling
Hvis infotainmentsystemet slås på
ved å trykke på X mens tenningen er
slått av, vil det slås av igjen automa‐
tisk når ECO-modus aktiveres igjen.
Stille inn

Page 12 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 12Innledning
For en detaljert beskrivelse av navi‐
gasjonssystemets grunnleggende
funksjoner 3 31.
Navigasjonsmeny
Velg MENU for å vise navigasjons‐
menyen.
Navigasjonsmenyen fungerer som
det

Page 13 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning13Trykk på Ì for å vise hovedmenyen
til appmodusen.
Berør CarPlay eller Android Auto . Det
vises en meny med forskjellige apper
som kan velges.
Detaljert beskrivelse 3 29.
Innstilling

Page 14 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 14Grunnleggende betjeningGrunnleggende
betjeningGrunnleggende betjening ............14
Toneinnstillinger ........................... 17
Voluminnstillinger ......................... 18
Systeminnstillin

Page 15 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Grunnleggende betjening15Skjermknappene Ù og G
Når du betjener menyene, berører du
Ù i den respektive undermenyen for
å gå tilbake til menynivået over.
Når ingen Ù-skjermtast vises, er du

Page 16 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 16Grunnleggende betjening● Berør hvor som helst på rullefel‐tets hjelpelinje.
● Flytt glideren på rullefeltet oppover og nedover med finge‐
ren.
Oppdatere en liste
Berør Ü for å oppdate

Page 17 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Grunnleggende betjening17Tastaturer for inntasting av tall
Tastaturer for inntasting av tall kan
bestå av flere inntastingsfelt. I det illu‐
strerte eksempelet må du først berøre
inntastingsfelt

Page 18 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 18Grunnleggende betjeningBalanse og fader
Velg fanen Fordeling.
Det finnes flere forhåndsdefinerte
innstillinger for å justere lydfordelin‐
gen inne i bilen (for eksempel Alle
passasjerer eller

Page 19 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Grunnleggende betjening19SystemkonfigurasjonVelg Systemadmin. for å utføre noen
grunnleggende systemkonfigurasjo‐ ner, for eksempel:
● Juster visningen av enheter for temperatur eller drivstof

Page 20 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 20Grunnleggende betjening
Du kan lagre en mengde innstillinger
i en personlig profil. Du kan for
eksempel lagre alle nåværende
lydbildeinnstillinger, alle forhåndsinn‐
stillinger for radio, én t
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 130 next >