stop start OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38806/w960_38806-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 29 of 129

OPEL GRANDLAND X 2018.5  Brukerhåndbok for infotainmentsystem Eksterne enheter29Starte eller stoppe en
lysbildefremvisning
Velg  l for å vise bildene som er
lagret på USB-enheten, som en
lysbildevisning.
Berør  / for å avslutte lysbildevisnin‐
gen.
Bruke s