OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26211/w960_26211-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 91 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón91
Poznámky
Ak nie je pripojený žiadny telefón,
ponuku Správa zariadenia je možné
otvoriť aj cez ponuku telefónu:
Stlačte tlačidlo ; a vyberte položku
Telefón .
3. Dotknite sa

Page 92 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 92TelefónPripojenie spárovaného
zariadenia
Stlačte ; a potom zvoľte Nastavenia.
Zvoľte Bluetooth a potom Správa
zariadenia , aby sa zobrazila príslušná
ponuka.
Zvoľte Bluetooth zariaden

Page 93 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón93Vytvorí sa telefonické spojenie s
centrom pre núdzové volania.
Na otázky personálu servisného
centra popíšte svoju núdzovú
situáciu.9 Varovanie
Neukončite hovor, kým vás na to

Page 94 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 94TelefónPoužívanie telefónneho adresáraPoznámky
Pri párovaní mobilného telefónu s
Informačným systémom cez
Bluetooth sa telefónny zoznam z
mobilného telefónu prevezme
automaticky 3 9

Page 95 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón95tomto príklade „g“, „h“ a „i“, sa
zobrazia.
2. Zvoľte tlačidlo, ktoré obsahuje druhé písmeno kontaktu, ktorý
chcete vyhľadať.
3. Pokračujte v zadávaní viacerých pís

Page 96 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 96TelefónPrichádzajúci telefónny hovorZdvihnutie hovoru
Ak je v čase prichádzajúceho hovoru aktívny režim zvuku, napr. rádio
alebo režim USB, príslušný zdroj
zvuku sa stíši a ostane st

Page 97 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón97Vyberte príslušný telefón. Zobrazí sa
klávesnica.
Zadajte číslo hlasovej pošty pre
príslušný telefón.
Volanie hlasovej odkazovej schránke
Stlačte ; a potom zvoľte Telefón.

Page 98 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 98RegisterAAktivácia hudby Bluetooth ............83
Aktivovanie rádia ..........................74
Aktivovanie telefónu .....................93
Aktivovanie USB obrázkov ...........84
Aktivovanie U

Page 99 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 99OObnovenie staníc.......................... 76
Obrázkové súbory ........................81
Obsluha ........................................ 93
Ovládacie prvky Informačný systém .............

Page 100 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 100Pripojenie zariadenia................81
Všeobecné informácie ..............81
V Video súbory................................. 81
Všeobecné informácie ......81, 88, 89
Aplikácie pre intelige