OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26211/w960_26211-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 121 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Port USB121Normal (Normálne): Vybrané skladby
albumu, priečinka alebo zoznamu
skladieb sa prehrajú vo zvyčajnom
poradí.
Random (Náhodne) : Vybrané
skladby albumu, priečinka alebo
zoznamu skla

Page 122 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 122Hudba BluetoothHudba BluetoothVšeobecné informácie...............122
Obsluha ..................................... 123Všeobecné informácie
Pripájanie Bluetooth zariadenia Audio zdroje s akti

Page 123 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Hudba Bluetooth123Obsluha
Aktivácia funkcie hudby USB Ak príslušné zariadenie ešte nie jepripojené k Informačnému systému,
pripojte toto zariadenie 3 126.
Informačný systém automaticky
pr

Page 124 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 124Rozpoznávanie rečiRozpoznávanie rečiVšeobecné informácie...............124
Používanie ................................. 124Všeobecné informácie
Aplikácia prechodu hlasu
informačného

Page 125 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón125TelefónVšeobecné informácie...............125
Pripojenie Bluetooth ..................126
Núdzové volanie ........................127
Obsluha ..................................... 128

Page 126 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 126Telefónpoužívanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špec

Page 127 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón127Vyberte položku Connections
management (Správa pripojení) a
stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa
zoznam zariadení Bluetooth aktuálne
spárovaných s informačným
systémom.
Poznámky

Page 128 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 128Telefónuskutočňovať núdzové hovory vo
všetkých mobilných telefónnych sieťach. Problémy sa môžu
vyskytnúť, ak sú aktívne určité
sieťové služby a/alebo funkcie
telefónu. Infor

Page 129 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón129Používanie telefónneho adresára
Telefónny zoznam obsahuje mená a
čísla kontaktov.
Stlačte MENU a vyberte Telephone
(Telefón) .
Vyberte položku Call (Volať) a potom
vyberte po

Page 130 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 130TelefónAk chcete prichádzajúci hovor
podržať, vyberte položku On hold
(Podržať) v správe zobrazenej na
displeji.
Druhý prichádzajúci telefónny hovor
Ak máte v priebehu hovoru druhý