OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26212/w960_26212-0.png OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199Palivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnatý benzín,
ktorý spĺňa európsky štandard
EN 228 alebo E DIN 51626-1 alebo
ekvivalentný.
Motor dokáže spaľovať palivo

Page 202 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 200JazdaV niektorých mestách sú k dispozícii
palivá obsahujúce oxygenáty,
napríklad étery a etanol, ako aj
reformulované palivo. Ak takéto
palivá spĺňajú uvedené špecifikácie,
je mo

Page 203 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201sa neodporúča a môže spôsobovať
zhasínanie motora, zlé štartovanie
alebo poškodenie systému
vstrekovania paliva.
Doplňovanie paliva9 Nebezpečenstvo
Pred doplňovaním paliva vypni

Page 204 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazda
Uzáver plniaceho otvoru paliva
môžete umiestniť na háčik na
dvierkach palivovej nádrže.
Vložte dýzu do plniaceho hrdla v
priamej polohe a jemným zatlačením
ju zasuňte.
Pre dopln

Page 205 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203ťažnú guľovú hlavu vo vozidle, aby
ste ju mali v prípade potreby k
dispozícii.
Chovanie sa vozidla za jazdy, rady pre jazdu sprívesom
Pred pripojením prívesu namažte
guľovú hlavu.

Page 206 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 204Jazdažiadnom prípade nesmie byť
vertikálne zaťaženie na guli nižšie
než 25 kg.
Zaťaženie zadnej nápravy
Pri pripojení prívesu a plnom
zaťažení ťahajúceho vozidla, môže
byť pov

Page 207 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205
● Odstráňte kryt zo zámkuotočného gombíka a skontrolujte,
či je otočný gombík zamknutý. Ak
otočným gombíkom nie je možné
otočiť, je zamknutý.
Inak je nutné tyč s guľov

Page 208 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 206JazdaPripevnite pojistné lano k oku.
Skontrolujte, že je tyč s guľovou
hlavou správne inštalovaná
● Zelená značka na otočnom regulátore musí ukazovať na
zelenú značku na tyči s gu

Page 209 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo207Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............208
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 208
Skladovanie vozidla ......

Page 210 of 281

OPEL GRANDLAND X 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 208Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo