OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) GRANDLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26209/w960_26209-0.png OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia81Výstraha
Neodpájajte zariadenie počas
prehrávania. Môže to poškodiť
zariadenie alebo informačný
systém.
Automatické spustenie USB
Predvolené nastavenie je, že pri
pr

Page 82 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82Externé zariadeniaObrázkové súbory
Formáty súborov obrázkov, ktoré možno zobraziť, sú JPG, JPEG,
BMP, PNG a GIF.
Súbory JPG musia mať šírku 64 až
5 000 pixelov a výšku 64 až
5 000

Page 83 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia83Dotykom na položku t počas
prvých dvoch sekúnd prehrávania
skladby sa vrátite späť na
predchádzajúcu skladbu.
Návrat na začiatok aktuálnej stopy
Dotknite sa položky

Page 84 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84Externé zariadenia
Dotykom na obrazovku skryjete lištu
ponuky. Opätovným dotykom na
obrazovku lištu ponuky znova
zobrazíte.
Funkčné tlačidlá
Režim celej obrazovky
Ak chcete zobraziť obr

Page 85 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia85Príslušné nastavenia upravíte
dotykom na tlačidlá + alebo -.
Prehrávanie videa Zo zariadenia USB pripojeného k
portu USB môžete pozerať videá.
Poznámky
Pre vašu bezp

Page 86 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86Externé zariadenia
Zobrazenie hodín a teploty
Ak chcete zobraziť čas a teplotu na
celú obrazovku, aktivujte Displej
hodín a teploty .
Nastavenia displeja
Zvoľte možnosť Nastavenia displej

Page 87 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči87Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie.................87
Používanie ................................... 87Všeobecné informácie
Aplikácia prechodu hlasu
informačného

Page 88 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88TelefónTelefónVšeobecné informácie.................88
Pripojenie Bluetooth ....................89
Núdzové volanie ..........................91
Obsluha .......................................

Page 89 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón89používanie mobilných telefónov
zakázané, ak mobilný telefón
spôsobuje interferencie alebo
môžu nastať nebezpečné situácie.
Bluetooth
Funkcia telefónu je certifikovaná
špeci

Page 90 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90Telefón
Poznámky
Ak nie je pripojený žiadny telefón,
ponuku Správa zariadenia je možné
otvoriť aj cez ponuku telefónu:
Stlačte tlačidlo ; a vyberte položku
Telefón .
3. Dotknite sa