OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 121 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie119Svetelný klaksón
Svetelný klaksón aktivujete
potiahnutím.
Potiahnutím deaktivujete diaľkové
svetlá.
Nastavenie sklonu
svetlometov
Manuálne nastavenie sklonu
svetlometov 
Prispô

Page 122 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 120OsvetlenieSystém automaticky prepína medzi
svetlami pre jazdu cez deň a
stretávacími svetlami v závislosti od
svetelných podmienok.
Svetlomety LED
Systém svetlometov LED disponuje v každom

Page 123 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie121Rohové svetlo
Aktivované pri rýchlosti až do
40 km/h pri odbočovaní. Svetlo
pozostáva z konkrétnych LED, ktoré
osvetľujú smer jazdy. Tieto LED diódy sa aktivujú v závislosti

Page 124 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 122Osvetlenievozidiel pred vami alebo pri
predbiehaní sa zníži oslnenie týchto
vozidiel.
Aktivácia
Aktivujte asistent diaľkových svetiel
stlačením f. Kontrolka LED v
tlačidle svieti, keď j

Page 125 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie123Výstražné svetlá
Ovláda sa tlačidlom ¨.
Pri núdzovom brzdení sa v závislosti
od intenzity spomalenia automaticky
rozsvietia výstražné svetlá. Po prvom zrýchlení sa automat

Page 126 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 124OsvetlenieSpínač svetiel je v polohe AUTO:
zapnutím predných svetiel do hmly sa automaticky zapnú aj svetlomety.
Zadné hmlové svetlo
Ovláda sa tlačidlom r
.
Spínač svetiel je v polohe

Page 127 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie125Osvetlenie interiéru
Osvetlenie panelu prístrojov
Keď je rozsvietené vonkajšie
osvetlenie vozidla, môžete nastaviť
jas týchto svetiel:
● osvetlenie prístrojovej dosky● Infor

Page 128 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 126Osvetlenie
Obrázok znázorňuje zadné vnútorné
osvetlenie vozidla.
Svetla slnečnej clony Rozsvieti sa, ak sa otvorí kryt.
Osvetlenie
Osvetlenie stredovej
konzoly
Bodové svetlo integrované v

Page 129 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia127KlimatizáciaKlimatizácia................................ 127
Systém kúrenia a vetrania .......127
Elektronicky riadená klimatizácia ............................. 131
Nezávislé

Page 130 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 128Klimatizáciav smere hodi‐
nových ručičiek:zvýšenie rýchlostiproti smeru
hodinových
ručičiek:zníženie rýchlosti
Odstránenie zahmlenia a
námrazy
● Stlačte à: distribúcia vzduch