OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia129Niektoré zmeny nastavenia sa krátko
zobrazia na informačnom displeji.
Aktivované funkcie sú indikované
indikátorom LED v príslušnom
tlačidle.
Teplota Nastavte teplotu otočen

Page 132 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 130KlimatizáciaSystém recirkulácie vzduchu
Stlačením tlačidla 4 aktivujte režim
recirkulácie vzduchu. LED v tlačidle
sa rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
Opätovným stlačením 4 reži

Page 133 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia131Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien
● Stlačte à: distribúcia vzduchu
smeruje na čelné sklo.
● Nastavte ovládací prvok teploty £ na najteplejšiu úroveň.
● Zapni

Page 134 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 132Klimatizácia● vyhrievanie zadného okna avonkajších spätných zrkadiel b
● vyhrievané čelné sklo ,
● vyhrievané sedadlá ß
● odvetrávané sedadlá A
Vyhrievanie zadného okna

Page 135 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia133Základné nastavenie pre dosiahnutie
maximálneho komfortu:
● Po stlačení tlačidla AUTO sa
distribúcia vzduchu a rýchlosť
ventilátora regulujú automaticky.
● Otvorte vše

Page 136 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 134KlimatizáciaPrednastavenie teploty £
Nastavenie predvolených hodnôt
teploty pre vodiča aj spolujazdca vpredu na požadované hodnoty
pomocou ľavého resp. pravého
otočného regulátora. Oto

Page 137 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia135hodnotou. Preto sa môže tvoriť
kondenzácia odkvapkávajúca zo
spodku vozidla.
Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
aby ste ušetrili palivo.

Page 138 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 136Klimatizácia● Zapnite vyhrievanie čelnéhoskla ,.
● Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci režim, znova
stlačte à. Ak sa chcete vrátiť na
automatický režim, stlačte
AUTO .
Pozná

Page 139 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia137Poznámky
Naprogramované kúrenie/ventilácia
sa aktivuje len, keď je vypnuté
zapaľovanie a vozidlo je zamknuté.
Ak je úroveň nabitia
vysokonapäťového akumulátora nižšia a

Page 140 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 138KlimatizáciaVonkajšie vetracie otvory v
prístrojovom paneli
Smer prúdenia vzduchu nastavte
natočením a naklopením lamiel.
Ak chcete vetrací otvor zavrieť,
naklopte klapky von.
Počas chlad