OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Spustenie saturácie filtra výfukových
plynov indikuje dočasné rozsvietenie kontrolky % alebo C, ktoré bude
sprevádzať hlásenie v informačnom
centre vodiča.
Hneď, keď to dopravn

Page 152 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda9Varovanie
Dbajte nato, aby sa vám roztok
AdBlue nedostal do očí ani na
pokožku.
Ak dôjde ku kontaktu s očami
alebo pokožkou, postihnuté
miesto opláchnite vodou.
Výstraha
Zabráňte

Page 153 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151Upozornenie na vysoké
množstvo emisií
V prípade poruchy systému kontroly
emisií sa budú v informačnom centre
vodiča zobrazovať rôzne hlásenia.
Hlásenia a obmedzenia sú stanovené

Page 154 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 152Jazda1. Nepretržite jazdite vozidlom10 min. a tak, aby bola rýchlosť
vozidla vždy vyššia ako 20 km/h .
2. Ak sa doplnenie roztoku AdBlue úspešne zistí, výstrahy alebo
obmedzenia množstva

Page 155 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1539. Odskrutkujte hadicu z plniacehohrdla.
10. Pripevnite ochranný uzáver a otáčajte ním v smere hodinových
ručičiek, kým sa nezaistí.
Poznámky
Kanister roztoku AdBlue zlikvidujte
pod

Page 156 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 154JazdaAkonáhle je zaradený prevodový
stupeň, po uvoľnení brzdového
pedála sa vozidlo začne pomaly
rozbiehať.Preradenie do stupňa/zo stupňa P
Ak chcete preradiť do stupňa P,
stlačte

Page 157 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Automatická
prevodovka
Automatická prevodovka umožňuje
automatické radenie (automatický
režim) alebo manuálne radenie
(manuálny režim).
Manuálne radenie je možné
vykonávať v man

Page 158 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 156JazdaPočas radenia inej polohy
nezošľapujte pedál plynu. Nikdy
súčasne nezošľapujte pedál plynu a
brzdový pedál.
Akonáhle je zaradený prevodový stupeň, po uvoľnení brzdového
pedá

Page 159 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157●Špeciálne programy automaticky
prispôsobia body preraďovania
počas jazdy po svahu nahor
alebo nadol.
● Na zasneženej alebo zľadovatenej vozovke alebo nainých šmykľavých povrcho

Page 160 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 158JazdaMechanická
prevodovka
Ak chcete zaradiť spiatočku na 6-
rýchlostnej prevodovke, stlačte pedál
spojky potiahnite prstenec pod pákou
voliča a potom posuňte voliacu páku
úplne doľava