OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26216/w960_26216-0.png OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Automatické zamykanie
Automatické zamykanie po
rozjazde
Tento systém umožňuje automaticky
zamknúť dvere a batožinový priestor hneď, keď rýchlosť vozidla prekročí

Page 32 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáElektrické detské zámkové
poistky
Diaľkovo ovládaný systém, ktorý
zabraňuje otváraniu zadných dverí
cez vnútorné kľučky dverí a
používanie zadných elektric

Page 33 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31Zavretie
Použite vnútornú kľuku.
Nestláčajte dotykové tlačidlo počas
zatvárania, pretože sa tým dvere
batožinového priestoru znova
odomknú.
Centrálne zamykanie

Page 34 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknákľúč mimo vozidla a vo vzdialenosti
pribl. 1 m od dverí batožinového
priestoru.
Elektronický kľúč nenechávajte v
batožinovom priestore.
Po zatvorení vozidlo zamkni

Page 35 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33Ovládanie tlačidlom zadných
výklopných dverí
Ak chcete otvoriť zadné výklopné
dvere, stlačte tlačidlo zadných
výklopných dverí, pokým sa nezačnú
pohybovať.

Page 36 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, oknáPoznámky
Nastavenie výšky otvorenia by malo
byť naprogramované na úrovni
terénu.
Zaznie zvukový signál, ktorý indikuje
nové nastavenie, a zablikajú
smerovky. Zníž

Page 37 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35Všeobecné rady pre obsluhu
dverí batožinového priestoru9 Nebezpečenstvo
Pri preprave objemných
predmetov nejazdite s otvorenými alebo pootvorenými dverami
batožinové

Page 38 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, oknáAktivácia
Do 5 sekúnd stlačte dvakrát tlačidlo
N na diaľkovom ovládači.
Alarm
Poplašný systém proti odcudzeniu je
kombinovaný so zamykacím
systémom proti odcudze

Page 39 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37spustí poplach. Vypnite ho aj keď sa
vozidlo preváža kompou alebo
vlakom.
1. Zatvorte zadné výklopné dvere, kapotu motora, okná.
2. Vypnite zapaľovanie a do 10 sekúnd

Page 40 of 297

OPEL GRANDLAND X 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, oknáZamknutie vozidla bez aktivácie
alarmu
Zamknite vozidlo zamknutím dverí
vodiča pomocou vnútorného kľúča.
Imobilizér
Systém je súčasťou spínača
zapaľovania a ko