OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 111 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky109
Airbag predného spolucestujúceho je
aktívny.
* svieti žlto.
Airbag predného spolujazdca je
deaktivovaný 3 66.9 Nebezpečenstvo
Ak sa použije detský záchytn

Page 112 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 110Prístroje a ovládacie prvky
Svieti
Pre uvoľnenie elektrickej parkovacej
brzdy je nutné zošliapnuť brzdový pedál 3 174.
Je potrebné stlačiť pedál spojky pre
naštartovanie motora v rež

Page 113 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky111Radenie rýchlostíR alebo S s číslom nasledujúceho
vyššieho alebo nižšieho prevodového
stupňa je indikované vtedy, keď sa
odporúča zaradiť vyšší ale

Page 114 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 112Prístroje a ovládacie prvky
Bliká
Systém aktívne pracuje. Môže byť
znížený výstupný výkon motora a
vozidlo môže byť v malej miere
automaticky brzdené.
Elektronický stabilizačný

Page 115 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky113
3. Čo najskôr bezpečne opustiteprúd vozidiel, aby ste nebránili ich
pohybu.
4. Vypnite zapaľovanie.9 Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a r

Page 116 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 114Prístroje a ovládacie prvkySvetlo do hmly> svieti zeleno.
Svetlá do hmly svietia 3 138.
Zadné svetlo do hmly
r svieti žlto.
Zadné svetlo do hmly je rozsvietené
3 138.
Tempomat
m svieti

Page 117 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky115Informačný displej
Informačné centrum
vodiča
Informačné centrum vodiča (DIC) sa
nachádza na prístrojovom paneli.
V závislosti od verzie a prístrojového
pan

Page 118 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 116Prístroje a ovládacie prvky
Otočte kolieskom nastavovača, abyste zvolili podstránku hlavného menu, alebo, aby ste nastavili numerickú
hodnotu.
Stlačte tlačidlo SET/CLR, aby ste
zvolili a

Page 119 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky117
Keď je zvolená stránka hlavného
menu, stlačte Q alebo P, aby ste
zvolili podstránky.
Stlačte q, aby ste otvorili nasledujúci
priečinok zvolenej podstránky

Page 120 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 118Prístroje a ovládacie prvky
Denné počítadlo kilometrov 1/A a 2/BDenné počítadlo kilometrov
zobrazuje aktuálnu vzdialenosť od
stanoveného vynulovania.
Denné počítadlo kilometrov počí