OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26236/w960_26236-0.png OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189
pred vami, ktoré je pomalšie alebo
ktoré je bližšie, ako je požadovaný
odstup.9 Varovanie
Ak vodič začne akcelerovať,
automatické brzdenie systémom sa deaktivuje. To sa indikuje a

Page 192 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 190Jazda
automaticky a adaptívny tempomat s
úplným rozsahom rýchlosti sa
deaktivuje. V takom prípade jazdite s
vozidlom normálne pomocou pedálu
akcelerátora. Otočte koliesko do
polohy RES/+ p

Page 193 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1919Varovanie
Vodič prijíma plnú zodpovednosť
za dodržiavanie vhodnej
vzdialenosti, a to na základe
dopravných podmienok,
poveternostných podmienok a
podmienok viditeľnosti.
Vzdialenosť

Page 194 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 192Jazda
výstražné hlásenie sa zobrazí ako
kontextová ponuka na informačnom
centre vodiča.
Nastavená rýchlosť sa bude
udržiavať.9 Varovanie
Keď je adaptívny tempomat
vypnutý, vodič mu

Page 195 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193
vozidlo ktoré nie je v aktuálnom
jazdnom pruhu. Toto sa môže stať pri vchádzaní alebo vychádzaní zo
zákruty alebo keď sa zákruta stane
ostrejšou alebo miernejšou. Ak už
viac ne

Page 196 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 194Jazda
pruhu. Na strmých kopcoch možno
budete musieť použiť pedál
akcelerátora, ak budete chcieť udržať
rýchlosť vozidla. Pri klesaniach z
kopca možno budete musieť brzdiť,
aby ste ud

Page 197 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195
Vozidlo pred vami je indikované
kontrolkou A.
Ak sa vozidlo priamo pred vami
približuje príliš rýchlo, zaznie
výstražný zvukový signál a
Informačné centrum vodiča podá
upozorne

Page 198 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 196Jazda
Uvedomte si, že nastavenie citlivosti
časovania upozornenia sa zdieľa s
nastavením dodržiavania odstupu
adaptívneho tempomatu 3 187.
Takže zmenou citlivosti časovania upozornenia zme

Page 199 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197
Stlačte V. Aktuálne nastavenie sa
zobrazí v Informačnom centre vodiča. Opätovne stlačte V, aby ste zmenili
citlivosť upozornenia.
Výstraha vodiča
Zelená kontrolka vozidla vpredu

Page 200 of 345

OPEL INSIGNIA 2015.5 Používateľská príručka (in Slovak) 198JazdaPri jazde je vždy potrebná úplnápozornosť vodiča. Vodič musí byť
vždy pripravený zasiahnuť a
použiť brzdy.
Obmedzenia systému
Systém je navrhnutý tak, aby
upozorňoval len na