OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26234/w960_26234-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199
sa vozidlo približuje bližšie k prekážkea keď je vzdialenosť k prekážke
menšia ako 30 cm, znie súvislý tón.
Vzdialenosť k prekážke vpredu a
vzadu je indikovaná meniacimi sa
l

Page 202 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 200Jazda
Aktivácia
Keď hľadáte parkovacie miesto,
systém musí byť aktivovaný
stlačením tlačidla (.
Systém sa dá aktivovať pri
rýchlostiach do 30 km/h a systém
hľadá parkovacie miest

Page 203 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201
Pokyny na displeji budú zobrazovať:■ odporúčanie pri jazde rýchlosťou nad 30 km/h,
■ pokyn na zastavenie vozidla, ak sa
nájde parkovacie miesto,
■ smer jazdy počas parkovacieho

Page 204 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazda
Porucha
V informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa, ak:
■ v systéme je porucha,
■ vodič nedokončil úspešne parkovací manéver,
■ systém nie je funkčný.
Ak sa počas poky

Page 205 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203
Poznámky
Systém parkovacieho asistenta
automaticky rozpozná ťažné
zariadenie inštalované vo výrobnom závode. Po zapojení konektora sa
deaktivuje.
Je možné, že snímač zareaguje

Page 206 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 204Jazda
Keď vozidlo naštartujete, obe
vonkajšie spätné zrkadlá sa na chvíľu
rozsvietia, aby vám oznámili, že
systém je v prevádzke.
Ak je vozidlo vybavené upozornením
na opustenie jazd

Page 207 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205
Radarové snímače vzdialenosti sa
nachádzajú v zadnom nárazníku.9 Varovanie
Upozornenie na vybočenie z
jazdného pruhu nenahrádza oči
vodiča.
Pred zmenou jazdného pruhu
vždy skont

Page 208 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 206Jazda
Vypnutie
Aktiváciu alebo deaktiváciu
upozornenia na vybočenie z
jazdného pruhu môžete nastaviť v
menu prispôsobenia vozidla na
farebnom informačnom displeji.
Zvoľte príslušné nas

Page 209 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207
Funkcia
Kamera je namontovaná medzi
osvetlením evidenčného čísla a má
zobrazovací uhol 130°.
Z dôvodu vysokej polohy kamery
môžete zadný nárazník vidieť na
displeji ako vodiac

Page 210 of 337

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) 208Jazda
Výstražné symboly
Výstražné symboly sú označené ako
trojuholníky 9 na obrázku, ktorý
zobrazuje prekážky detekované
zadnými snímačmi pokročilého
parkovacieho asistenta.
Ok