OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 131 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky129pri naštartovaní vozidla buď vždy
zapnuté alebo vždy vypnuté.
Automat. teplota vnút. priest.
vpredu : Zmena medzi
jednozónovým a dvojzónovým
nastavením tep

Page 132 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 130Prístroje a ovládacie prvkyPremávka vľavo alebo vpravo:
Mení nastavenie osvetlenia pre
ľavostrannú alebo pravostrannú
premávku.
Adaptívne stretávacie svetlo :
Slúži na zmenu funkcií
a

Page 133 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky131Obnoviť nastavenie zo závodu
Obnoviť nastavenie vozidla :
Obnovenie všetkých nastavení na hodnoty z výroby.
Vymazať všetky súkromné údaje :
Vymaže všetky

Page 134 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 132Prístroje a ovládacie prvkyTlačidlá systému OnStar
Poznámky
V závislosti od výbavy môžu byť
tlačidlá systému OnStar integrované aj v spätnom zrkadle.
Tlačidlo pre súkromie
Stlačt

Page 135 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky133Pripojenie mobilného zariadenia k
Wi-Fi hotspotu:
1. Stlačte j a vyberte nastavenia
Wi-Fi na informačnom displeji.
Zobrazené nastavenia zahŕňajú
názov (SSID),

Page 136 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 134Prístroje a ovládacie prvkyZabránenie opätovnému
naštartovaniu
Odoslaním diaľkových signálov
dokáže systém OnStar zabrániť
opätovnému naštartovaniu vozidla po vypnutí zapaľovani

Page 137 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky135Ak chcete aktivovať alebo
deaktivovať prenos informácií o
polohe vozidla, stlačte a podržte j,
kým nezaznie zvuková správa.
Deaktiváciu indikuje indikátor s

Page 138 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 136OsvetlenieOsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......136
Spínač svetiel .......................... 136
Automatické ovládanie svetiel . 137
Diaľkové svetlá ........................ 138
Asis

Page 139 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie137Otočný spínač osvetlenia:AUTO:automatické ovládanie
svetiel: vonkajšie osvetlenie
vozidla sa zapína a vypína
automaticky podľa
vonkajších svetelných
podmienokm:aktivácia ale

Page 140 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 138OsvetlenieDiaľkové svetlá
Pri prepínaní zo stretávacích svetiel
na diaľkové svetlá zatlačte páčku
dopredu.
Pri prepínaní na stretávacie svetlá
zatlačte páčku znova alebo
zatiahn