OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie139Ak sa aktivuje svetelný klaksón, keď
sú zapnuté diaľkové svetlá, asistent
diaľkových svetiel sa deaktivuje.
Ak sa aktivuje svetelný klaksón, keď
sú vypnuté diaľkové svetl

Page 142 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 140OsvetlenieZvoľte príslušné nastavenie v
Nastavenia , I Vozidlo na farebnom
informačnom displeji.
Farebný informačný displej 3 123.
Prispôsobenie vozidla 3 127.
Vždy, keď zapnete zapa

Page 143 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie141Osvetlenie pri jazde po diaľniciAutomaticky sa aktivuje pri
rýchlostiach nad cca. 115 km/h a pri
minimálnej miere pohybu volantom.
Zapne sa s oneskorením alebo
bezprostredne po prudke

Page 144 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 142OsvetlenieAktivácia
Asistent diaľkových svetiel sa zapína
dvojitým stlačením páčky indikátora
pri rýchlosti vyššej ako 40 km/h.
Zelená kontrolka l svieti
nepretržito, ak je asistent

Page 145 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie143V prípade nehody spojenej s
nafúknutím airbagov sa výstražné svetlá automaticky zapnú.
Ukazovatele smeru a zmeny jazdného pruhupáčka nahor:pravé smerové
svetlopáčka nadol:

Page 146 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 144OsvetlenieParkovacie svetlá
Ak je vozidlo zaparkované, je možné
aktivovať parkovacie svetlá na jednej
strane:
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Presuňte páčku ukazovateľov smeru úplne hore (pr

Page 147 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie145Na vozidlách so svetelným senzorom
sa môže jas nastaviť, iba keď sú
vonkajšie svetlá zapnuté a svetelný
senzor deteguje nočné podmienky.
Osvetlenie interiéru Počas nastupov

Page 148 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 146OsvetlenieZapnite svetlá na čítanie stlačením
< na kryte.
Svetla slnečnej clony Rozsvieti sa, ak sa otvorí kryt.Osvetlenie
Osvetlenie stredovejkonzoly
Po zapnutí svetlometov sa zapne
bodov

Page 149 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie147Osvetlenie cestySvetlomety, zadné svetlá a osvetlenie EČ osvietia okolitý priestor počas
nastaviteľnej doby po opustení
vozidla.
Zapnutý
1. Vypnite zapaľovanie.
2. Vyberte kľú

Page 150 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 148KlimatizáciaKlimatizáciaKlimatizácia................................ 148
Automatická klimatizácia .........151
Duálny systém ovládania klimatizácie ............................. 155
Nezáv