OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26240/w960_26240-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 281 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo279môže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
● Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora vozidla s otvorenýmohňom alebo zdrojom iskier.
● Vyb

Page 282 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 280Starostlivosť o vozidlo3.Pripojte čierny kábel k zápornému
vývodu pomocného akumulátora.
4. Pripojte druhý koniec čierneho kábla ku kostriacemu bodu
vozidla, ako napr. k bloku motora
ale

Page 283 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo281
Country Tourer: vložte skrutkovač do
štrbiny v spodnom okraji krytu. Veko
uvoľnite opatrným pohybom
skrutkovača nadol. Odporúčame
vložiť tkaninu medzi skrutkovač

Page 284 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 282Starostlivosť o vozidloVýstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Ak motor nebeží, budete musieť pri
brzdení a riadení vyvinúť ove

Page 285 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo283Ťahanie iného vozidla
5-dverový hatchback, 4-dverový
sedan, Sports Tourer, OPC: odistite
veko v spodnej časti a odstráňte ju
smerom nadol.
Country Tourer: vložte s

Page 286 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 284Starostlivosť o vozidloVýstraha
Jazdite pomaly. Nejazdite trhavo.
Príliš veľké ťažné sily môžu
poškodiť vozidlo.
Po dokončení vlečenia odskrutkujte
ťažné oko.
5-dverový hatchbac

Page 287 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo285Motorový priestor nečistite prúdom
pary alebo čistiacim zariadením s
vysokotlakovými tryskami.
Vozidlo dôkladne opláchnite a osušte
jelenicou. Jelenicu často vypla

Page 288 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 286Starostlivosť o vozidloPoškodenie lakuMenšie poškodenia laku opravte
lakovou ceruzkou skôr, než sa začne tvoriť korózia. Rozsiahlejšie
poškodenie alebo skorodované
oblasti nechajte opra

Page 289 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo287Výstraha
Zatvorte suché zipsy, pretožeotvorené suché zipsy na odevoch
môžu poškodiť čalúnenie
sedadiel.
To isté platí pre odevy, na ktorých sú objekty s ostr

Page 290 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Používateľská príručka (in Slovak) 288Servis a údržbaServis a údržbaVšeobecné informácie...............288
Servisné informácie .................288
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti .................................