OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26238/w960_26238-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 31 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná29Automatické zamykanie
Automatické zamykanie po
rozjazde
Táto bezpečnostná funkcia môže byť
nakonfigurovaná tak, aby po
rozbehnutí sa a prekročení určitej
rýchlost

Page 32 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 30Kľúče, dvere, oknáNastavenie môžete uložiť pre
diaľkový ovládač alebo elektronický
kľúč, ktorý chcete použiť 3 24.
Detské zámkové poistky9 Varovanie
Ak na zadných sedadlách

Page 33 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná31
Stlačte x na rádiovom diaľkovom
ovládači, pokým sa dvere
batožinového priestoru neotvoria automaticky, alebo stlačte tlačidlo
pod výliskom dverí batožinového
pri

Page 34 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 32Kľúče, dvere, oknávtedy, keď vozidlo stojí s
automatickou prevodovkou v polohe
P .
Počas ovládania elektrických dverí
batožinového priestoru koncové
svetlá zablikajú a zaznie zvukový

Page 35 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná33Ovládanie spínačmi vo dverách
batožinového priestoru
Ak chcete otvoriť dvere batožinového
priestoru, stlačte dotykový spínač pod
výliskom dverí batožinového
pr

Page 36 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 34Kľúče, dvere, oknáNastavenie obmedzenej výšky v
čiastočnom režime
1. Otočte spínač prevádzkového režimu do polohy 3/4.
2. Otvorte elektricky ovládané dvere
batožinového priestoru

Page 37 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná35Všeobecné rady pre obsluhu
dverí batožinového priestoru9 Nebezpečenstvo
Pri preprave objemných
predmetov nejazdite s otvorenými alebo pootvorenými dverami
batožinové

Page 38 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, oknáZabezpečenie vozidla
Zamykací systém proti odcudzeniu9 Varovanie
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere nie je možné zvnútra odomknúť

Page 39 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37
● Rádiový diaľkový ovládač aleboelektronický kľúč: priamo
dvojitým stlačením e počas
5 sekúnd.
● Systém s elektronickým kľúčom s
aktivovanou funkciou

Page 40 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, oknáStav počas prvých 30 sekúnd po
aktivácii poplašného systému proti
odcudzeniu:LED dióda
svieti:test, oneskorenie
aktivácieDióda LED
rýchlo bliká:nesprávne zavreté