alarm OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26238/w960_26238-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 23 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Kľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 21
Kľúče ......................................... 21
Car Pass .................................... 22

Page 24 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, oknáKľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla vyklopte planžetu
kľúča. Pre sklopenie kľúča najprv
stlačte tlačidlo.
Car Pass Car Pass obsahuje údaje o vozidle

Page 38 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 36Kľúče, dvere, oknáZabezpečenie vozidla
Zamykací systém proti odcudzeniu9 Varovanie
Nepoužívajte tento systém, ak vo
vozidle zostávajú cestujúci! Dvere nie je možné zvnútra odomknúť

Page 39 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná37
● Rádiový diaľkový ovládač aleboelektronický kľúč: priamo
dvojitým stlačením e počas
5 sekúnd.
● Systém s elektronickým kľúčom s
aktivovanou funkciou

Page 40 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 38Kľúče, dvere, oknáStav počas prvých 30 sekúnd po
aktivácii poplašného systému proti
odcudzeniu:LED dióda
svieti:test, oneskorenie
aktivácieDióda LED
rýchlo bliká:nesprávne zavreté

Page 41 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Ak kontrolka d naďalej bliká, pokúste
sa naštartovať motor náhradným
kľúčom a obráťte sa na servis.
Poznámky
Imobilizér nezamyká dvere. Preto pri opúšťaní vo

Page 134 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 132Prístroje a ovládacie prvkyPripojenie mobilného zariadenia k
Wi-Fi hotspotu systému OnStar:
1. Stlačte j a vyberte nastavenia
Wi-Fi na informačnom displeji.
Zobrazené nastavenia zahŕňajú

Page 239 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo237Všeobecné informácie
Úpravy príslušenstva a vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závodom
p

Page 262 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 260Starostlivosť o vozidloČ.Obvod69Snímač akumulátora vozidla70Dažďový senzor71Snímač akumulátora vozidla
Po výmene chybných poistiek
zatvorte kryt poistkovej skrinky a
tlakom ju zaistite

Page 334 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 332RegisterAAdaptívne predné osvetlenie ....
........................................ 114, 139
Adaptívny tempomat ..........114, 192
AdBlue ................................ 112, 172
Aktívne núdz