OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26242/w960_26242-0.png OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Poplašný systém proti odcudzeniu sa
môže deaktivovať iba stlačením c
alebo stlačením spínača na kľučke dverí (systém s elektronickým
kľúčom) alebo zapnutí

Page 42 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknápolohy pre pravé zrkadlo (R).
Otočením ovládača nastavte spätné
zrkadlo.
V polohe o nie je vybraté žiadne
spätné zrkadlo.
Sklápacie zrkadlá
S ohľadom na bezpečn

Page 43 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41Ak sa zrkadlá sklopili pomocou
ovládača na dverách vodiča,
stlačením c sa nevysunú.
Túto funkciu môžete aktivovať alebo deaktivovať v prispôsobení vozidla.
Zvo

Page 44 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, oknáAutomatická funkcia protioslňovaniu
Oslňovanie vozidlami idúcimi za vami sa automaticky zredukuje
zatmavením vnútorného spätného
zrkadla.
Okná
Čelné sklo
Čelné sk

Page 45 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Manuálne ovládané oknáOkná zadných dverí je možné otváraťalebo zatvárať manuálne pomocou
ovládacích kľučiek okien.
Elektricky ovládané okná9 Varovanie
Pri

Page 46 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, oknáDetská poistka zadných okien
Stlačením tlačidla z deaktivujte
elektricky ovládané zadné okná. Kontrolka LED sa rozsvieti. Pre
aktiváciu stlačte z znova.
Komfortné

Page 47 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná45Vyhrievanie zadného okna
Ovláda sa tlačidlom Ü.
LED v tlačidle indikuje aktiváciu.
Vyhrievanie funguje za chodu motora
a vypne sa automaticky po uplynutí
krátkej doby.

Page 48 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 46Kľúče, dvere, oknáStrešné okno, 5-dverový
hatchback/4-dverový sedan
Otvorenie a zatvorenie
Jemne stlačte spínač p alebo r
po prvú zarážku: strešné okno sa začne otvárať alebo za

Page 49 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná47Zatvorenie
Jemne stlačte spínač r po prvú
zarážku: strešné okno sa zatvorí z úplne otvorenej polohy alebo
vyklopenej polohy s aktivovanou
bezpečnostnou funkciou po

Page 50 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkySedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 48
Aktívne opierky hlavy ................49
Predné sedadlá ........................... 50
Poloha