OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26243/w960_26243-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia51Vytvoria sa dva zoznamy s možnými
cieľmi. Ak chcete prepínať medzi
kartami zoznamov, dotknite sa
možností Adresa alebo POI v hornom
riadku obrazovky.
Zoznam adries:
Zoznam POI:
Pre

Page 52 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52NavigáciaNa potvrdenie vášho vstupu zvoľte
možnosť 9 v pravom hornom rohu
obrazovky.
Ak existuje viac možných cieľov na
základe zadaných informácií, zobrazí sa zoznam všetkých nájd

Page 53 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia53Poznámky
Možnosti POIs pozdĺž trasy a POIs
blízko cieľa sú dostupné len vtedy,
keď je aktívne navádzanie po trase.
Ak je zvolená možnosť POIs na inom
mieste , zobrazí sa

Page 54 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54Navigácia
Ikona rýchlej funkcie
Ak existuje len jedna adresa uložená
pre kontakt, ikona rýchlej trasy je
zobrazená vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.
Výberom 1 priamo zobraz

Page 55 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia55obrazovky, aby ste zobrazili ponuku
navádzania po trase. Vyberte CIEĽ v
interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.
Zadajte alebo zvoľte novú adresu.
Zvoľte Štart.

Page 56 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56NavigáciaNový cieľ
Ak chcete nastaviť nový cieľ, môžete zrušiť navádzanie po trase k
aktuálnemu cieľu a potom zadať nový cieľ. Alebo môžete priamo zadať nový cieľ.
Pri aktívnom

Page 57 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia57Pre aktivovanie funkcie hlasových
príkazov a nastavenie ich hlasitosti si
pozrite "Nastavenia hlasu navigácie"
nižšie.
Spustenie a zrušenie navádzania
po trase
Spustenie nav

Page 58 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58NavigáciaAk je zvolená možnosť Vyp,
nevydávajú sa žiadne hlasové
príkazy. Ak je zvolená možnosť
Pípnutie , miesto hlásenia sa ozve
pípnutie.
Hlasitosť
Ak chcete nastaviť hlasitosť

Page 59 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia59Vyberte Situáciu automaticky obísť
alebo Dopyt pred obchodením .
Typy dopravných nehôd
Zvoľte Dopravné problémy , aby ste
zobrazili príslušné podmenu.
Zvoľte typy dopravnýc

Page 60 of 137

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60NavigáciaVyberte ODBOČKY v interakčnej
výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zoznam odbočení je zobrazený a systém prečíta nasledujúce
odbočenie.
Každá položka zoznamu môže