OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26246/w960_26246-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Ovládanie vozidiel so systémom selektronickým kľúčom v prípade
poruchy
Ak zlyhá buď elektronický kľúč alebo
je vybitá batéria elektronického kľúča,
na informačnom centre vo

Page 172 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaKrátko stlačte tlačidlo
Engine Start/Stop : automatika
aktivuje štartér s krátkym
oneskorením, kým motor beží.
Ak chcete motor vypnúť, keď vozidlo
stojí, krátko stlačte tlačid

Page 173 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Odpojenie pri prebehu
Prívod paliva sa pri prebehu
automaticky odpojí, napr. keď vozidlo
jazdí so zaradeným prevodovým
stupňom, ale nie je zošliapnutý
plynový pedál.
V závislosti o

Page 174 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaPočas aktívnej funkcie sa zachová
výkon kúrenia a bŕzd.
Podmienky funkcie Autostop
Systém stop-štart kontroluje, či sú
splnené všetky podmienky.
● Systém stop-štart nie je manu

Page 175 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173● Zaraďte prvý prevodový stupeň.
● Uvoľnením brzdového pedála opäť naštartujte motor.
Vozidlá s automatickou prevodovkou Uvoľnením brzdového pedálu aleboposunutím voliacej

Page 176 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 174Jazda● Zatvorte okná a strešné okno.● Vypnite zapaľovanie tlačidlom zapnutia napájania. Otočte
volantom, až sa zamkne zámok
riadenia.
● Zamknite vozidlo tlačidlom na rukoväti dver

Page 177 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Ak filter vyžaduje čistenie a
predchádzajúce jazdné podmienky
neumožnili automatické čistenie,
upozorní vás na to % a výstražná
správa v informačnom centre vodiča.
% sa spolu

Page 178 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 176JazdaAdBlueVšeobecné informácie
Selektívna katalytická redukcia
(BlueInjection) je metóda výrazne
znižujúca množstvo oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Dosahuje sa to
vstrekovaním r

Page 179 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177●AdBlue Nízka hladina Doplniť
teraz
● Reštart motora Zabránené v
900 km .
Okrem toho bude nepretržite blikať kontrolka Y.
Poznámky
V prípade vysokej spotreby
kvapaliny AdBlue sa

Page 180 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 178JazdaPoznámky
Doplnenie kvapaliny AdBlue systém rozpozná, len ak sa aktivuje vyššie
uvedený spínač hladiny kvapaliny v
nádrži.
Ak sa nezistí doplnenie roztoku
AdBlue:
1. Nepretržite jaz