OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26246/w960_26246-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná39Automaticky sa uložia nastavenia pre
používaný kľúč 3 22.
Vyhrievané spätné zrkadlá
Ovláda sa stlačením b spolu s
vyhrievaním zadného okna. Indikátor
LED v t

Page 42 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 40Kľúče, dvere, oknáOkná
Čelné sklo Nálepky na čelnom skleDo oblasti vnútorného zrkadla na
čelnom skle nelepte nálepky, ako sú
napríklad diaľničné známky alebo
podobné nálepky. V

Page 43 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná41bezpečnostnej funkcie. Ak chcete
zastaviť pohyb, pohnite spínačom
znova do rovnakého smeru.
Bezpečnostná funkcia Keď okno počas automatického
zatvárania narazí na p

Page 44 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 42Kľúče, dvere, oknáInicializácia elektricky ovládaných
okien
Ak nemôžu byť okná zatvorené
automaticky (napr. po odpojení
akumulátora vozidla), v informačnom
centre vodiča sa zobrazí

Page 45 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná43Kryty zrkadiel by mali byť počas jazdy
zatvorené.
Na zadnej strane slnečnej clony sa
nachádza držiak lístkov.Strecha
Strešné okno9 Varovanie
Pri obsluhe strešného ok

Page 46 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 44Kľúče, dvere, oknáVšeobecné rady
Bezpečnostná funkcia
Keď strešné okno počas
automatického zatvárania narazí na
odpor, jeho pohyb sa ihneď zastaví a
okno sa opäť otvorí.
Vyradeni

Page 47 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky45Sedadlá, zádržné
prvkyOpierky hlavy ............................... 45
Predné sedadlá ........................... 47
Poloha sedadla .......................... 47
Manu

Page 48 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 46Sedadlá, zádržné prvkyNastavenie
Opierky hlavy na predných sedadlách Nastavenie výšky
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nastavte
výšku, zablokujte.
Horizontálne nastavenie
Stlačte uvoľ

Page 49 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky47
Stlačte obidve západky, potiahnite
opierku hlavy nahor a vyberte ju.
Predné sedadlá
Poloha sedadla9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaveným sedadlom.
9 Nebezpeč

Page 50 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 48Sedadlá, zádržné prvkyjednu ruku. Vaše stehná by mali
zľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nas