OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26248/w960_26248-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 191 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda189vonkajšej dráhe. Zníži sa tým
tendencia nedotáčania a zlepší sa trakcia pri rýchlom prejazde zákrutou.
Systém ESC je funkčný po každom
naštartovaní motora, hneď ako
zhasne ko

Page 192 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 190JazdaPorucha
Ak sa vyskytla chyba v systéme,
indikátor b bude nepretržite svietiť a
v informačnom centre vodiča sa
zobrazí správa. Systém nie je
funkčný.
Príčinu poruchy nechajte odst

Page 193 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda191Režim TOUR
Režim TOUR upraví nastavenia
systémov pre pohodlný štýl jazdy.
● Tlmenie tlmičov sa prispôsobí na
zvýšenie pohodlia pri jazde.
● Zníži sa ovládacia sila riadenia.

Page 194 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 192JazdaNastavenia systému sa zvýraznia
červenou farbou v prípade
športového režimu, modrou v prípade komfortného režimu a žltou v prípade
normálneho režimu.
Dodatočne možno výberom
p

Page 195 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda193Systémy asistenta
vodiča9 Varovanie
Systémy asistenta vodiča sa
vyvinuli ako podpora vodiča a nie ako náhrada pozornosti vodiča.
Vodičovi ostáva úplná kontrola
nad vozidlom a prijí

Page 196 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 194JazdaRýchlosť vozidla môžete zvýšiť
zošliapnutím pedála plynu. Keď
uvoľníte pedál plynu, bude opäť
udržiavaná predtým nastavená
rýchlosť.
Tempomat zostáva aktivovaný počas

Page 197 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda195Vyvolanie uloženej rýchlostiOtočte kolieskom do polohy RES/+
pri rýchlosti nad 30 km/h. Obnoví sa
uložená rýchlosť.
Vypnutie
Stlačte m; kontrolka m na
prístrojovom paneli zhasne.

Page 198 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 196Jazda
Farba ikony L na displeji strednej a
vyššej úrovne sa zmení na zelenú.
Zmena obmedzenia rýchlosti Keď je obmedzovač rýchlosti aktívny,
podržte a krátko pootočte kolieskom
do stra

Page 199 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda197Adaptívny tempomat automaticky
spomalí vozidlo, keď sa priblížite k
pomalšie jazdiacemu vozidlu.
Následne nastaví rýchlosť vozidla
tak, aby dodržiavalo od vozidla pred
vami vybranú

Page 200 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 198Jazda
Stlačením tlačidla C adaptívny
tempomat zapnete. V informačnom
centre vodiča sa zobrazí ikona C.
Aktivácia nastavením rýchlosti Adaptívny tempomat možno
aktivovať pri rýchlosti