OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26248/w960_26248-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199Znížte rýchlosťKeď je adaptívny tempomat aktívny,podržte SET/- na kontinuálne
zníženie rýchlosti. Opakovaným stláčaním SET/- znížite rýchlosť v
malých prírastkoch.
Vyvo

Page 202 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 200JazdaStlačte E. Aktuálne nastavenie sa
zobrazí v Informačnom centre vodiča. Stlačte znovu E, aby ste zmenili
hodnotu odstupu. Nastavenie je
zobrazené aj v informačnom centre
vodiča.
Vybra

Page 203 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201Detekcia vozidla jazdiaceho pred
vami
Zelená kontrolka vozidla vpredu A sa
rozsvieti vtedy, keď systém rozpozná
vozidlo v smere jazdy. Rozsah
snímačov je v závislosti od rýchlosti
voz

Page 204 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 202JazdaKeď sa adaptívny tempomat
deaktivuje, farba kontrolky m sa
zmení zo zelenej na bielu a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí kontextové hlásenie.
Nastavená rýchlosť sa bude
udrži

Page 205 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203zaznamenania nového vozidla
systém môže namiesto
zabrzdenia zrýchliť.
● Adaptívny tempomat ignoruje oprotiidúce vozidlá.
● Adaptívny tempomat neberie pri brzdení a rozbiehaní d

Page 206 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 204JazdaPri vchádzaní na diaľnicu alebo pri jejopúšťaní môže adaptívny tempomatstratiť vozidlo jazdiace pred vami a
zrýchliť na nastavenú rýchlosť. Z
tohto dôvodu znížte nastavenú

Page 207 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205havárii sa poraďte s dielňou s
cieľom overiť a upraviť polohu
radarovej jednotky.
Nastavenia
Nastavenia sa dajú zmeniť v ponuke
prispôsobenia vozidla na
informačnom displeji.
Vyberte

Page 208 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 206JazdaVýstraha vodičaIndikátor vozidla vpredu A sa na
prístrojovom paneli rozsvieti
nazeleno, keď systém rozpozná
vozidlo v smere jazdy. Vo vozidlách s
head-up displejom sa na čelné sklo

Page 209 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207Časovanie varovania sa môže líšiť v
závislosti od rýchlosti vozidla. Čím
vyššia je rýchlosť vozidla, tým skôr sa
varovanie zobrazí. Pri výbere
časovania varovania berte do

Page 210 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 208JazdaIndikátor čelnej vzdialenostiIndikátor čelnej vzdialenosti
zobrazuje vzdialenosť k
predchádzajúcemu pohybujúcemu
sa vozidlu. Na zistenie vzdialenosti
vozidla priamo pred vaším vozidl