OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26248/w960_26248-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 241 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda239Palivo
Palivo pre zážihové motory
Používajte len bezolovnatý benzín,
ktorý spĺňa európsku normu EN 228
alebo ekvivalent.
Motor dokáže spaľovať palivo s
obsahom až 10 % etanolu

Page 242 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 240JazdaVýstraha
Nepoužívajte palivo obsahujúce
metanol. Môže spôsobiť koróziu
kovových častí v palivovom
systéme a taktiež poškodiť
plastové a gumené diely. Na
takéto poškodenie s

Page 243 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda241Doplňovanie paliva9Nebezpečenstvo
Pred doplňovaním paliva vypnite
zapaľovanie a nezávislé
spaľovacie kúrenie.
Pri doplňovaní paliva dodržujte prevádzkové a bezpečnostné
pokyny

Page 244 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 242JazdaTankovanie benzínu a nafty
Vložte dýzu do plniaceho hrdla v
priamej polohe a jemným zatlačením
ju zasuňte.
Pri doplňovaní paliva čerpaciu pištoľ
úplne zasuňte a zapnite ju.
Po au

Page 245 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda243Po doplnení paliva uložte lievik do
batožinového priestoru.Ťažné zariadenie
Všeobecné informácie Ťažné zariadenie inštalované vo
výrobe je vyklopené pod zadným
nárazníkom.

Page 246 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 244JazdaPri jazde z kopca zaraďte vždy
rovnaký prevodový stupeň, aký by ste
použili pre jazdu do kopca a jazdite
približne rovnakou rýchlosťou.
Nastavte tlak v pneumatikách na
hodnotu predp

Page 247 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda2459Varovanie
Uistite sa, že nikto nie je v dosahu
pohybu tyče s guľovou hlavou.
Hrozí nebezpečie úrazu.
Keď uvoľňujete zloženú tyč s
guľovou hlavou, zdržiavajte sa na
ľavej strane

Page 248 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 246Jazda
Zaznie bzučiak ako upozornenie na
to, že uvoľňovacia páčka je
vytiahnutá a krk gule je odpojený.
Uvoľnenú tyč s guľovou hlavou
vyklopte dlaňou doprava, až kým sa
neuchytí pod

Page 249 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo247Starostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............248
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 248
Skladovanie vozidla ......

Page 250 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018  Používateľská príručka (in Slovak) 248Starostlivosť o vozidloVšeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo