OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26248/w960_26248-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky69Prípustné možnosti pre inštaláciu detského záchytného systému ISOFIX s konzolami ISOFIX
Hmotnostná triedaVeľkostná
triedaUpevnenie
Sedadlo predného spolujazdca

Page 72 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 70Sedadlá, zádržné prvkyIL:vhodné pre určité záchytné systémy ISOFIX v kategóriách „špecifické vozidlo“, „obmedzený“ alebo„polouniverzálny“. Detský záchytný systém ISOF

Page 73 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky71Prípustné možnosti na inštaláciu detského záchytného systému i-Size s konzolami ISOFIXSedadlo predného spolujazdcaNa vonkajších zadných
sedadláchNa prostredno

Page 74 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 72Sedadlá, zádržné prvkySystém ochrany
chodcov
Aktívna kapota motora Systém ochrany chodcov môže
pomôcť zmierniť zranenia chodcov v prípade čelnej zrážky.
Keď snímače v prednom nár

Page 75 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky735. Uistite sa, že je kapota v zadnejčasti zaistená.
6. Zatvorte kapotu v prednej časti a uistite sa, že je zaistená 3 249.

Page 76 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 74Úložná schránkaÚložná schránkaÚložné priestory........................... 74
Odkladacia schránka v palubnej doske ........................................ 74
Držiaky nápojov ..........

Page 77 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka75
Ďalšie držiaky pohárov sú v zadnej
lakťovej opierke. Sklopte lakťovú
opierku.
Predný úložný priestor
V stredovej konzole sa nachádza
úložná schránka. Zatlačte k

Page 78 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 76Úložná schránkaÚložný priestor v lakťovejopierke
Úložný priestor v prednej lakťovej
opierke
Stlačením tlačidla vyklopte lakťovú
opierku.
Odkladací priestor v stredovej konzole
Ukla

Page 79 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka77Zväčšenie batožinového
priestoru (dvojdielne operadlo
zadných sedadiel)
● Potiahnite uvoľňovaciu páčku na jednej alebo obidvoch vonkajších
stranách a sklopte operad

Page 80 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 78Úložná schránka
●Potiahnite slučku a sklopte nadol
operadlo stredného sedadla.
● Potiahnite uvoľňovaciu páčku na jednej alebo obidvoch vonkajších
stranách a sklopte operadlá na sed