OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 251 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo249
Posuňte bezpečnostnú poistku
smerom doľava a otvorte kapotu
motora.
Kapota drží otvorená samočinne.
Ak sa pri aktivovanej funkcii Autostop
otvorí kapota, motor sa

Page 252 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 250Starostlivosť o vozidloV závislosti od variantu motora sú
použité rozdielne mierky.
Ak hladina motorového oleja klesla ku značke MIN, doplňte motorový olej.
Hladina motorového oleja nesm

Page 253 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo251
Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť chladiaca kvapalina nad
značkou. Ak je hladina nízka, doplňte.
V závislosti od motora môže byť
poloha nádrže na ch

Page 254 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 252Starostlivosť o vozidloBrzdyV prípade dosiahnutia minimálnej
hrúbky brzdového obloženia budete
počas brzdenia počuť pískanie.
V jazde môžete pokračovať, ale
nechajte čo možno najsk

Page 255 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo253
Batérie nepatria do domáceho
odpadu. Musia sa zlikvidovať vo
vhodnej recyklačnej zberni.
Ak necháte vozidlo zaparkované
dlhšie ako štyri týždne, môže dôjsť k

Page 256 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 254Starostlivosť o vozidloVýstražná správa zmizne, ak sa
motor dvakrát naštartuje bez úbytku
napätia.
Ak nie je možné dobiť akumulátor
vozidla, nechajte príčinu poruchy
zistiť a opravi

Page 257 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo255● Bližšie informácie nájdete vpoužívateľskej príručke.
● V blízkosti akumulátora vozidla sa môžu vyskytovať výbušné
plyny.
Odvzdušnenie palivového sys

Page 258 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 256Starostlivosť o vozidloSports Tourer, Country Tourer
Nadvihnite rameno stierača. Odpojte
stieraciu lištu podľa ilustrácie a
odmontujte ju.
Nasaďte lištu stierača jemne
naklonenú do ramena

Page 259 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo257Stretávacie svetlá (1)
1. Otáčajte vekom proti smeruhodinových ručičiek a vytiahnite
ho.
2. Odpojte držiak žiarovky stlačením
držiaka smerom dopredu.
Vytiahnite

Page 260 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 258Starostlivosť o vozidlo2.Odpojte držiak žiarovky stlačením
držiaka smerom dopredu.
Vytiahnite držiak žiarovky z krytu
reflektora.
3. Odpojte žiarovku od držiaku žiarovky a vymeňte žiar