OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 291 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo289môže spôsobiť pri priamom
kontakte zranenie a hmotné
škody.
● Nikdy sa nepohybujte v blízkosti akumulátora vozidla s otvorenýmohňom alebo zdrojom iskier.
● Vyb

Page 292 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 290Starostlivosť o vozidlo3. Nechajte obidva motory bežať navoľnobeh približne 3 minúty, s
pripojenými káblami.
4. Zapnite elektrické spotrebiče (napr. svetlomety, vyhrievanie
zadného okna)

Page 293 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo291Výstraha
Deaktivujte asistenčné systémy
vodiča, ako napr. aktívne núdzové brzdenie 3 208, pretože v
opačnom prípade môže vozidlo
počas vlečenia automaticky
b

Page 294 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 292Starostlivosť o vozidlo
Zaskrutkujte ťažné oko doľava až na
doraz tak, aby sa zastavilo v
horizontálnej polohe.
Pevné pripevňovacie oko na spodku zadnej časti vozidla nesmie byť nikdy po

Page 295 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo293Ak používate autoumyváreň,
dodržujte vždy pokyny výrobcu
autoumyvárne. Stierač čelného okna
a stierač zadného okna musíte
vypnúť. Odmontujte anténu a a
vonk

Page 296 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 294Starostlivosť o vozidloJemnou handričkou a čistiacim
prostriedkom na okná odstráňte
nečistoty z líšt stieračov. Z okien odstráňte aj zvyšky nečistôt, ako
napríklad vosk, zvyšky po

Page 297 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo295Starostlivosť o interiérInteriér a čalúnenie
Interiér vozidla, vrátane prístrojovej
dosky a obloženia, čistite len suchou
tkaninou alebo čistiacim
prostriedkom na

Page 298 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 296Servis a údržbaServis a údržbaVšeobecné informácie...............296
Servisné informácie .................296
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti .................................

Page 299 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Servis a údržba297prítomnosť piesku a vysokého
obsahu prachu vo vzduchu, jazda vo
vysokej nadmorskej výške a veľké
výkyvy teploty. V takýchto náročných
prevádzkových podmienkach môže

Page 300 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 298Servis a údržbaTriedy viskozít motorových olejov
Trieda viskozity SAE poskytuje
informácie o hustote oleja.
Celoročný olej je označený dvomi
číslami, napr. SAE 5W-30. Prvé číslo,
za