OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky49
Stlačte obidve západky, potiahnite
opierku hlavy nahor a vyberte ju.
Predné sedadlá
Poloha sedadla9 Varovanie
Jazdite iba so správne
nastaveným sedadlom.
9 Nebezpeč

Page 52 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 50Sedadlá, zádržné prvkyjednu ruku. Vaše stehná by mali
zľahka spočívať na sedadle bez
zatlačovania do sedadla.
● Seďte tak, aby vaše plecia boli čo
možno najbližšie k operadlu.
Nas

Page 53 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky51Výška sedadla
Pumpovací pohyb páčkou
nahor:zvýšenie sedadladole:zníženie sedadlaSklon sedadla
Stlačte spínač
horný:prednú stanu vyššiedolný:prednú stanu n

Page 54 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 52Sedadlá, zádržné prvkyNastaviteľná opora stehien
Potiahnite páčku a posuňte oporu
stehien.
Elektrické nastavovanie sedadla
9 Varovanie
Pri manipulácii s elektricky
ovládanými sedadlami

Page 55 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky53Stlačte prednú časť spínača smerom
nahor / nadol.
Naklonenie operadla
Stlačte spínač dopredu / dozadu.
Bedrová opierka
Nastavte bedrovú opierku krížovým
spín

Page 56 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 54Sedadlá, zádržné prvkyBočný chránič
Nastavte šírku sedadla podľa
vlastných požiadaviek.
Stlačením e zmenšíte šírku
operadla.
Stlačením d zväčšíte šírku operadla.
Pamäť

Page 57 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky55Prispôsobenie vozidla 3 130.
Funkcia na uľahčenie vystúpenia
Kvôli pohodlnému vystupovaniu z
vozidla sa elektricky ovládané
sedadlo vodiča posunie dozadu, keď
voz

Page 58 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 56Sedadlá, zádržné prvkyKúrenie
Nastavte vyhrievanie na požadované
nastavenie stlačením tlačidla ß pre
príslušné sedadlo raz alebo viackrát.
Kontrolka v tlačidle signalizuje
nastaveni

Page 59 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Sedadlá, zádržné prvky57Masáž
Stlačením c zapnete funkciu masáže
chrbta.
Funkciu vypnete opätovným
stlačením c. Priebeh aktuálnej
masáže sa ukončí, čo môže trvať pár
sekúnd.

Page 60 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 58Sedadlá, zádržné prvkyBezpečnostné pásy
Pásy sa počas prudkého zrýchlenia
alebo spomalenia vozidla zablokujú a
udržia cestujúcich v sedacej polohe. Značne sa tým zníži riziko zrane